Masterclass Controle rechtmatigheid (Europese) aanbestedingen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
03-12-2024
1 dag
Utrecht
€689,00
Andere data en locaties
Moeite met de controle van de rechtmatigheid van (Europese) aanbestedingen?
circles

Uit de controleverklaring op de jaarrekening blijken steeds vaker rechtmatigheidsfouten op inkoop- en aanbestedingen. Aan deze controles en die op de Europese aanbestedingen, worden -mede door de komst van de rechtmatigheidsverklaring in 2023 - steeds hogere eisen gesteld.

 

We gaan in op het opstellen van een controleplan, het uitvoeren van spendanalyses en andere controles, en het rapporteren over de bevindingen en conclusies met betrekking tot het Europees aanbestedingsproces. Voorkom dat jouw bestuur onrechtmatig handelt!

circles
Doelgroep
 • Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren

 • Medewerkers planning & control/financiën

 • (assistent-)Controllers

 • Inkoopcoördinatoren en kwaliteitsmedewerkers

Programma
 • Positie VIC
 • Normenkader rechtmatigheid Europese aanbestedingen
 • Opzetten van een controleplan
 • Doel van je controle
 • Proces en risico’s
 • Controlemiddelen
 • Spendanalyse
 • Opstellen van een controlememorandum

 

We gaan, na een kort theoretische gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang en maken, als dat enigszins kan, gebruik van specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.

 

Bijzonderheden

Het programma gaat uit van basiskennis van overheidsfinanciën en bij voorkeur ook kennis op basisniveau van het BBV.

 

 

 

Resultaat
check
Je bent in staat om een controleaanpak op te stellen, de controle uit te voeren en ook om te rapporteren over de bevindingen met betrekking tot het Europees aanbestedingsproces. De financiële rechtmatigheid van de inkopen in relatie tot de Europese aanbestedingsregels zijn hierbij cruciaal.
check
Ook ben je in staat om je bevindingen en conclusies te rapporteren en kun je een goede gesprekspartner zijn voor de accountant.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina