Gemeente en staatssteun
Eerstvolgende datum:
07-12-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Vormen van staatssteun, criteria, procedures… Alles over de relatie tussen gemeenten en staatssteun komt in deze cursus voorbij!
Inleiding
Inleiding

Is de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan afhankelijk van gemeentelijke bijdragen? Moet de subsidiering van de onrendabele top van de herinrichting van een stationsgebied als staatssteun worden aangemerkt? En kan de gemeente straffeloos investeren in de aanleg van een glasvezelnetwerk?

Deze vragen uit de recente jurisprudentie laten zien dat gemeenten steeds meer te maken krijgen met Europese staatssteunwetgeving en –jurisprudentie. Bij veel besluiten op bijna alle beleidsterreinen moeten we nagaan of zij 'staatssteunproof' zijn. Daarom is het belangrijk dat je als jurist of beleidsmedewerker een goed ontwikkelde 'staatssteunantenne' hebt. Deze cursus geeft je een overzicht van de belangrijkste elementen van het staatssteunrecht en laat je zien op welke gemeentelijke beleidsterreinen dit recht van invloed is.

Doelgroep

Juristen, beleidsmedewerkers diverse beleidsterreinen, subsidieverleners.

Programma
 • Hoofdlijnen regelgeving
Criteria staatssteun:
 • hoe kan staatssteun worden voorkomen?
Vormen van staatssteun:
 • Subsidies
 • Leningen
 • Verkoop van goederen onder de economische waarde
 • Kwijtschelding van belastingschulden
 • Vastgoedtransacties
 • Verlenen van garanties
Overzicht gemeentelijke beleidsterreinen die met staatssteunregels te maken kunnen krijgen:
 • Cultuur
 • Sociaal beleid en werkgelegenheid
 • Jeugdzorg
 • Milieu
 • Natuurbeheer
 • Ruimtelijke ordening
 • Vervoer
 • Vrijstellingen en uitzonderingen
Procedures staatssteun:
 • rapportage
 • melding
 • kennisgeving
Juridische en financiële risico’s bij niet naleving:
 • Praktijkvoorbeelden
Bijzonderheden
Het betreft een basiscursus. De cursus gaat niet in op de details van bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht of het subsidierecht.
Resultaat
Na deze cursus heb je een overzicht van de belangrijkste aspecten van het staatssteunrecht en heb je een ‘staatssteunantenne’ ontwikkeld voor de beleidsterreinen waarop je werkzaam bent.
Cursus
Docent
Wiebrand Dijksterhuis
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Modulair pakket
Deze cursus is onderdeel van het modulair pakket subsidies. Zie voor de bijpassende cursussen de cursuskalender onderaan deze pagina.