Vennootschapsbelasting (VPB) voor overheden
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
18-04-2024
1 dag
Utrecht
€679,00
Andere data en locaties
Deze cursus gaat in op de heffing van vennootschapsbelasting (VPB) voor overheden en biedt handvatten om de gevolgen van belastingplicht voor jouw organisatie te overzien.
Inleiding
Inleiding

Met ingang van 2016 is de heffing van vennootschapsbelasting (VPB) voor veel overheidsinstellingen een rol gaan spelen. Er is daarmee binnen de overheid een nieuw fiscaal ondernemerschap ontstaan.

 

Over de fiscale winst die wordt gerealiseerd met belastingplichtige activiteiten is tot 25,8% VPB verschuldigd (2022). Deze cursus doet een handreiking om de impact van belastingplicht voor jouw organisatie te doorgronden. De grenzen aan het ondernemerschap, de criteria bij het ontstaan van belastingplicht en de wettelijke vrijstellingen komen aan bod.

De volgende vragen worden behandeld:

 • Wanneer en met welke activiteiten wordt een overheid als ondernemer gezien?
 • Wat betekent dat voor de jaarlijkse verplichting tot het doen van aangifte?
 • Welke werkzaamheden zijn nodig om de jaarlijkse VPB-positie en -aangifte te kunnen bepalen of een goed gesprek met de Belastingdienst aan te kunnen gaan?
 • Welke administratieve lasten gaan daarmee gepaard?
 • Wat is het wettelijke systeem van de vennootschapsbelasting, hoe werkt vermogensetikettering en hoe ziet een fiscale openingsbalans eruit?
circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers, financieel medewerkers, controllers, juridisch en fiscaal medewerkers, afdelingshoofden van diensten en/of samenwerkingsverbanden en/of deelnemingen.

Programma
Programma
 • Kort inleiding theoretisch kader van de VPB: welke handreikingen kent de praktijk?

 • Hoe werkt deze heffing in de praktijk uit voor overheden?

 • Wat is ‘normaal vermogensbeheer’ en welk belang heeft dit in relatie tot het ondernemingsbegrip?

 • Welke vrijstellingen zijn er, hoe werken deze en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

 • Hoe werkt de wetgeving uit voor overheden en hun samenwerkingsverbanden, deelnemingen en participaties?

 • Waarin bestaan de voornaamste verschillen tussen de commerciële en de fiscale winst van een organisatie?

 • Wat is de impact van subsidiebaten en resultaat uit vastgoed- of grondexploitatie op de VPB?

 • Wat zijn de formele gevolgen van het ontstaan van belasting- en aangifteplicht?

 • Ervaringen in de afstemming met de Belastingdienst?

Resultaat
check
Na afloop van de training heb je beter begrip van de impact van VPB voor overheden. Je kent de belangrijkste aandachtspunten bij het ontstaan van deze belastingplicht, kunt de omvang van een onderneming beoordelen en weet welke van de wettelijke vrijstellingen kunnen gelden.
check
Je ontwikkelt een ‘VPB-antenne’ waarmee je risico’s en kansen op het gebied van VPB kunt herkennen. Je kunt een grove inschatting maken van de materieel door jouw organisatie verschuldigde heffingslast. Tot slot ken je de belangrijkste verschillen tussen de (BBV-)verslaglegging en de fiscale jaarrekening van jouw organisatie.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina