Vennootschapsbelasting (VPB) voor gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
24-11-2022
2 dagen
Utrecht
Andere data en locaties
Deze cursus gaat in op de heffing van vennootschapsbelasting (VPB) voor gemeenten en wat dit voor jouw gemeente als gevolgen heeft.
Inleiding
Inleiding

Sinds enkele jaren is de heffing van vennootschapsbelasting (VPB) voor gemeenten een rol gaan spelen. Er is daarmee binnen de overheid een nieuw fiscaal ondernemerschap ontstaan.

Over de fiscale winst die wordt gerealiseerd met belastingplichtige activiteiten is tot 25% VPB verschuldigd. In deze cursus leer je de wetgeving doorgronden en een inventarisatie maken van de vennootschapsbelastingpositie van jouw gemeente. De grenzen aan het ondernemerschap, de criteria bij het ontstaan van vennootschapsbelastingplicht en de wettelijke vrijstellingen komen in deze cursus aan bod.

De volgende vragen worden behandeld:

 • Wanneer en met welke activiteiten wordt een gemeente als ondernemer gezien?
 • Wat betekent dat voor de jaarlijkse verplichting tot het doen van aangifte?
 • Welke inspanningen moet een gemeente verrichten om haar VPB-positie en -aangifte te kunnen bepalen of een goed gesprek met de Belastingdienst aan te kunnen gaan?
 • Welke administratieve lasten gaan daarmee gepaard?
 • Wat is het wettelijke systeem van de vennootschapsbelasting, hoe werkt vermogensetikettering en hoe ziet een fiscale openingsbalans eruit? 
circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers, financieel medewerkers, controllers, juridisch en fiscaal medewerkers, afdelingshoofden van diensten en/of samenwerkingsverbanden en/of deelnemingen.

Programma
Dag 1
 • Inleiding in de ontwikkelingen en het theoretisch kader van de VPB: welke handreikingen kent de praktijk?
 • Beschouwing theoretisch kader bij onderkennen van een onderneming in de werkzaamheden van jouw gemeente
 • Wat is ‘normaal vermogensbeheer’ en welk belang heeft dit in relatie tot het ondernemingsbegrip?
 • Welke vrijstellingen zijn er, hoe werken deze en hoe verhouden ze zich tot elkaar?
 • Welke samenwerkingsverbanden, deelnemingen en participaties zijn er en hoe beschouwen we deze in relatie tot de nieuwe wetgeving?
 • Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de commerciële winst en fiscale winst van een onderneming?
 • Hoe werkt de fiscale vermogensetikettering en hoe bepaal je een fiscale openingsbalans?
 • Waartoe strekt de omvang van de VPB positie van jouw gemeente zich uit?
Dag 2
 • Formele regels met betrekking tot het doen van een aangifte
 • Uitwerken van praktijkcasussen: o.a. omvang ondernemerschap, werking vrijstellingen, overheidstaken en samenwerkingsverbanden
 • VPB bij de exploitatie van vastgoed en het gemeentelijk grondbedrijf
 • VPB in relatie tot gesubsidieerde activiteiten
 • Verwerken van VPB-gevolgen in voorstellen en in de begroting
 • Hoe risico’s en kansen te signaleren
 • Ervaringen in de afstemming met de Belastingdienst
Resultaat
check
Na afloop van de training ken je de ontwikkelingen binnen de VPB en weet je hoe je hier als gemeente mee om moet gaan. Je kent de belangrijkste aandachtspunten bij het ontstaan van belastingplicht voor de VPB, kunt de omvang van de onderneming binnen jouw gemeente beoordelen en weet of je gebruik kunt maken van één van de wettelijke vrijstellingen.
check
Je ontwikkelt een ‘VPB-antenne’ waarmee je risico’s en kansen op het gebied van VPB kunt herkennen. Je kunt een grove inschatting maken van de materieel door jouw gemeente verschuldigde heffingslast. Tot slot ken je de belangrijkste verschillen tussen de BBV-verslaglegging en de fiscale jaarrekening van jouw gemeente.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina