AVG voor invorderaars
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
€ 399,00
Wat betekent de AVG nu voor de invordering?
Inleiding
Inleiding

In één dagdeel alle basisbeginselen van de privacywetgeving! Om niet in juridische begrippen te blijven hangen, maken we de vertaalslag naar de praktijk, met als resultaat echt begrip van de beginselen.

Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng van casussen en vragen.

Doelgroep

Alle ambtenaren die in hun werk te maken krijgen met persoonsgegevens
Beleidsmedewerkers
Uitvoerders van de belastingwetten en de invorderingswet

Programma
  • Definities van algemene ‘privacy begrippen’ als persoonsgegevens, verwerken, functionaris gegevensbescherming, autoriteit persoonsgegevens, datalekken etc. Deze begrippen worden aan de hand van voorbeelden uit de invorderingspraktijk uitgelegd
  • De grootste veranderingen met ingang van de AVG en de Uitvoeringswet
  • Rechten van betrokkenen
  • Vertaalslag naar de invorderingspraktijk.
Werkwijze
We gaan, na een kort theoretisch gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang en maken, als dat enigszins kan, gebruik van specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.
Na afloop weet je:
wat de AVG op hoofdlijnen inhoudt
wat de Uitvoeringswet is
waar de definities voor staan
wat er nu echt veranderd is na het ingaan van de AVG
hoe je een privacyvraagstuk herkent in de gemeente
wat je moet doen met een privacyvraagstuk
waar de grootste risico’s zitten
hoe je praktisch met privacyvraagstukken om kunt gaan.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83