Verkeersrecht en de Algemene wet bestuursrecht
Eerstvolgende datum:
14-12-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Deze cursus gaat in op zowel de procedurele als inhoudelijke aspecten van het Verkeersrecht en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Inleiding
Inleiding

Wist je dat de Awb van invloed is op tijdelijke wegafzettingen? En dat je dus vanaf het eerste moment de mogelijkheid van claims in de besluitvorming dient te betrekken? Weet je wie er allemaal als belanghebbenden bij een verkeersbesluit kunnen worden gezien?

En ken je de consequenties van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor de rechtsbescherming tegen verkeersbesluiten? In deze cursus zetten we het voor je op een rij.

Doelgroep

Medewerkers afdeling Algemene juridische zaken en beleidsmedewerkers verkeer / grondgebiedzaken / openbare werken.

Programma
Begrippenkader van de Awb dat van belang is voor het verkeersrecht
 • Belanghebbende-begrip
 • Onderscheid besluit versus feitelijke handeling
 • Onderscheid Awb-besluit, verkeersbesluit, verkeersmaatregel
 • Consequenties hiervan voor de rechtsbescherming tegen verkeersbesluiten en feitelijke verkeersmaatregelen
 • Relevante, actuele jurisprudentie.
Procedurele en inhoudelijke bepalingen van de Awb die van belang zijn bij de voorbereiding van verkeersbesluiten
 • Voorbereidingsprocedures, gewoon en uitgebreid (van afd. 3.4 van de Awb)
 • Rol van algemene beginselen van behoorlijk bestuur (o.a. afdeling 3.2 Awb)
 • Motiveringstitel Awb
 • Bekendmakingtitel Awb
 • Relevante, actuele jurisprudentie.
Nadeelcompensatie en schadevergoeding binnen het bestuursrechtelijk verkeersrecht
 • In relatie tot de tijdelijke verkeersmaatregel
 • In relatie tot de gesloten verklaring (rol art. 3:4, lid 2)
 • Relevante, actuele jurisprudentie (incl. verschillende schadebesluiten).
Bijzonderheden
De ins en outs van de Wegenwet komen niet aan de orde. Daarvoor bieden wij een aparte cursus aan.
Resultaat
Na deze cursus kun je de betekenis en het belang van de Awb voor het lokaal verkeersrecht op waarde schatten. Dit geldt voor zowel de procedurele als de inhoudelijke aspecten van de Awb die van belang zijn voor het verkeersrecht.
Uiteraard ben je ook volledig op de hoogte van de actuele jurisprudentie inzake de relatie Awb en het verkeersrecht.
Cursus
Docent
Koos Nouwen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83