Projectcontrol
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Waarom komt het zo vaak voor dat projecten uit de planning lopen, gepaard gaan met budgetoverschrijdingen, of worden doelstellingen niet gerealiseerd? Vergroot jouw invloed op de besluitvorming rond het (project)management!
Inleiding
Inleiding

De cursus projectcontrol richt zich primair op de publieke sector, met als zwaartepunt de organisatie en werkwijze van gemeenten.

Kennisniveau en kennisbehoefte van de deelnemers staat centraal, we maken dus volop ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en het onderling uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep

Projectmedewerkers die binnen de overheid te maken krijgen met de sturing en beheersing van projecten, zoals:
- (project)controllers
- (project)managers
- projectassistenten
- financieel adviseurs
Een aantal jaren werkervaring is wenselijk.

Programma
Project: definities en randvoorwaarden
 • Soorten projecten
 • Opdrachtgeverschap
 • Rol van de projectcontroller
   
 • Beheersaspecten van projecten (GOKIT)
 • Projectinrichting als basis voor de juiste stuurinformatie
Projectrisico’s
 • Project startplan en business case
 • Risicomanagement van projecten
Project control in de praktijk
 • Hoe te handelen bij afwijkingen?
 • Tussentijdse evaluatie
 • Effectieve communicatie
Resultaat
De opgedane kennis met betrekking tot projectbeheersing is direct toepasbaar binnen de eigen organisatie
Projecten zijn efficiënter te beheersen; op grond van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie
Projecten kunnen goed geanalyseerd worden en er kan efficiënt geadviseerd worden over sturing en beheersing
De voorbereiding en facilitering van risicoprojecten kan op efficiënte wijze uitgevoerd worden
Cursus
Docent
Erwin Bouma
Wendy Dekker
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingsadviseur Wendy Dekker
Wachtlijst