Hoe werkt de gemeente?
Eerstvolgende datum:
26-09-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Makkelijke vraag, minder makkelijk antwoord. Hoe werkt de gemeente eigenlijk?
Inleiding
Inleiding

De gemeentelijke organisatie is groot en complex en daardoor voor velen ondoorzichtig. Toch is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gebruikelijke structuur en procedures binnen de gemeente. 

Deze cursus geeft je kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeente als bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Alle medewerkers binnen de gemeente. Deze cursus is op mbo-niveau.

Programma
De gemeente in de decentrale eenheidsstaat:
 • Centraal / Decentraal
 • Autonomie / Medebewind
Gemeente- en bestuursrecht
 • Inleiding in gemeente- en bestuursrecht
Rolverdeling, taken en bevoegdheden binnen de gemeente:
 • Raad
 • College B&W
 • Burgemeester
 • Gemeentelijke commissies
 • Gemeentesecretaris en griffier
Structuur van de ambtelijke organisatie:
 • Gemeentelijke organisatiemodellen en organogrammen
 • Afstemming en samenwerking tussen ambtelijke en bestuurlijke organisatie
Werken in een politieke/bestuurlijke omgeving
 • Hoe doe je dat?
Gemeentelijke financiën, inkomsten en uitgaven gemeente
 • Info over financiën e.d.
Hbo-niveau
Deze cursus is op mbo-niveau. Voor medewerkers op hbo-niveau hebben wij een afzonderlijke cursus, die uitsluitend in huis gegeven wordt. Vraag deze hbo-cursus aan via de knop onderaan deze pagina 'in huisofferte'.
Resultaat
Je weet wat de plaats van de gemeente is in het Nederlandse staatsbestel en kunt de verhoudingen aangeven tussen rijk, provincie, regio en gemeente.
Je kent de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen en kunt hun werkwijze beschrijven.
Je hebt inzicht in de wijze waarop de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk is ingericht en kent de belangrijkste kenmerken van de P&C-cyclus.
Tot slot kun je de belangrijkste begrippen van het gemeente- en bestuursrecht benoemen en ben je je bewust van je eigen positie als ambtelijk medewerker bij de gemeente in relatie tot verschillende klantgroepen (collega’s, bestuur en burgers).
Cursus
Docent
Dirk Bakhuizen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83