Risicomanagement
Eerstvolgende datum:
07-10-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Na deze tweedaagse opleiding Risicomanagement ben je de hoogte van de belangrijkste begrippen van risicomanagement. Op een toegankelijke manier ga je met risicomanagement in de praktijk aan de slag.
Inleiding
Inleiding

Gemeenten komen nog altijd negatief in het nieuws door onverwachte gebeurtenissen. Budgetten staan de laatste tijd steeds verder onder druk, gemeenten zijn aan het bezuinigen. Ook zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen die op de gemeenten af komen en een hoog risicoprofiel kennen. Denk daarbij aan de komst van de Omgevingswet. Ook zaken als de stikstof of PFAS problematiek hebben grote impact op gemeenten. 

Hoe zorg je ervoor dat er actief gestuurd wordt op risico’s en (effectieve) beheersmaatregelen? Professioneel risicomanagement is daarom een steeds belangrijker thema binnen gemeenten. Ook in de ontwikkeling naar een 'in-control-statement', zoals dit is voorzien in 2021, is goed risicomanagement een noodzakelijke bouwsteen.

Segment biedt je een kwalitatieve tweedaagse opleiding risicomanagement, waarbij je alle noodzakelijke kennis opdoet om je gemeente of organisatie professioneel te vertegenwoordigen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, casuïstiek en theorie wordt je in deze tweedaagse opleiding uitgedaagd, geprikkeld en geholpen om met risicomanagement actief in de organisatie aan de slag te gaan.

Doelgroep

De opleiding risicomanagement is bedoeld voor (startende) controllers, risicomanagers, financieel medewerkers en adviseurs, managers, projectleiders en projectmedewerkers.

Programma
De volgende onderdelen worden behandeld:
  • Relevante wet- en regelgeving;
  • Waarom risicomanagement bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen;
  • Taken risicomanager;
  • Risicocultuur van de organisatie;
  • Risicobegrippen;
  • Stappenplan implementatie of professionalisering risicomanagement;
  • Rapporteren over risico’s en maatregelen aan de hand van de risico informatiepiramide, de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing;
  • Risicomanagementcyclus;
  • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
Na afloop van de opleiding kun je:
risico’s identificeren, omschrijven en waarderen
de kans en impact van risico’s bepalen
de keuze bepalen in risicobehandeling (aanvaarden, vermijden, delen of mitigeren)
beheersmaatregelen benoemen en de effectiviteit waarderen.
de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen bepalen
de weerstandsratio bepalen en duiden hiervan
de risico’s monitoren
rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opstellen
integraal adviseren over risicomanagement.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst