Treasury
Eerstvolgende datum:
15-03-2022 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Treasury - Follow the money.
Inleiding
Inleiding

Ook zo geïnteresseerd in geldstromen en de effecten van macro-economische en politieke maatregelen op de rente? Hoe groot is bijvoorbeeld het effect van een klein verschil in rente op de financiële positie van een gemeente met leningenportefeuilles?

Er komt natuurlijk nog veel meer aan de orde tijdens deze tweedaagse cursus. Denk daarbij bijvoorbeeld aan actuele zaken, zoals de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.

Doelgroep

Treasurer, Commissie Treasury, Financieel Adviseur

Programma
Dag 1
  • Kennismaking
  • Wettelijke kaders
  • Treasuryorganisatie
  • Kasbeheer
Dag 2
  • Portefeuillebeheer
  • Garantstellingen en leningenverstrekking
  • BBV notities
  • Actualiteit
Werkwijze
In een theoretisch gedeelte en met behulp van scenariodenken en andere actieve werkvormen gaan we aan de slag met het treasury jaarplan en de treasurystatuten van de eigen gemeente. Neem die dus mee op laptop, tablet of smartphone!
Resultaat
Je bent in staat een goed advies neer te leggen over het effect van rentewisselingen nu en in de toekomst op de leningenportefeuille van jouw gemeente en daarmee dus op begroting en financiële situatie.
Je bent volledig up-to-date over actualiteiten in de duurzaamheidsagenda en de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.
Cursus
Docent
Auke Witteveen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst