Actualiteitencollege btw en btw-compensatiefonds
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
11-10-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
In dit college worden alle beleidswijzigingen en wetswijzigingen behandeld, inclusief jurisprudentie.
circles

We informeren je over recente ontwikkelingen in de btw en het btw-compensatiefonds. Naast ingevoerde en aangekondigde wetswijzigingen gaan we in op de voor gemeenten belangrijke beleidswijzigingen en jurisprudentie. Ook is er voldoende ruimte om veel voorkomende zaken en problemen uit de praktijk te bespreken.

circles
Doelgroep

Financieel adviseurs en administrateurs bij gemeenten die regelmatig met btw te maken hebben.

Programma
De volgende zaken worden behandeld:
 • de btw-positie van gemeenten in het algemeen: wat is er veranderd door het Borsele arrest?
 • het recht op btw-compensatie in het algemeen: waar staan we nu?
 • de gemeente en sport na 1 januari 2019: hoe gaan we verder?
 • de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed (bouwterrein, verbouwingen en herziening)
 • het Besluit omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
 • de realisatie van onderwijshuisvesting. Woerden, Hardinxveld, Barendrecht, Brielle; ingewikkeld of logisch?
 • de compensatie van btw bij algemene begraafplaatsen
 • de exploitatie van multifunctionele centra (MFC)
 • de samenwerking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden: problemen en oplossingen
 • de overige jurisprudentie
 • uiteraard is er ruim aandacht voor de ingestuurde eigen praktijkvragen en
 • tot slot is er ruimte voor de ontwikkelingen in de praktijk op het gebied van Horizontaal Toezicht etc.
Resultaat
check
Na afloop van de cursus is je kennis weer volledig up to date.
check
De nadruk ligt op concrete toepasbaarheid. Je kunt de verworven kennis dus direct gebruiken in de praktijk.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina