WNRA: Arbeidsrecht en bijzondere ambtelijke regels in de dagelijkse overheidspraktijk
Eerstvolgende datum:
15-06-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 595,00
Een cursus Wnra arbeidsrecht volg je bij de WNRA Academie! In deze module gaan we inhoudelijk de diepte in op het systeem van het arbeidsrecht en kijken we tegelijkertijd welke invloed de Ambtenarenwet 2017 daarop voor de ambtelijke dienstbetrekking blijft uitoefenen. Daarnaast bespreken we welke gevolgen de Wnra heeft voor flexibele arbeidsrelaties binnen de overheid, m.n. voor uitzendkrachten, payrollers en zzp-ers.
Inleiding
Inleiding

Omdat het arbeidsrecht wezenlijk verschilt van het huidige ambtenarenrecht, is het noodzakelijk om kennis te hebben van de uitgangspunten en rechtsfiguren van het arbeidsrecht.

 

Daarbij komen vele praktische vragen aan de orde, zoals:

 • wanneer is er nu precies sprake van een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de criteria hiervoor?
 • kan er ook ‘van rechtswege’ een arbeidsovereenkomst ontstaan als de werkgever eigenlijk alleen een oproepovereenkomst wil aangaan?
 • welke elementen moet een arbeidsovereenkomst minimaal bevatten?
 • wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
 • is de overheidswerkgever, na een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten, gebonden aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 • kan in alle gevallen een proeftijd worden afgesproken?
 • kan de overheidswerkgever een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst? Of een relatiebeding?
 • en kan de overheidswerkgever de overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen in geval van, bijvoorbeeld, een functiewijziging?
 • hoe zit het met de loondoorbetaling bij ziekte?

 

In de nieuwe situatie blijft er voor ambtenaren naast de arbeidsrechtelijke regels ook nog een wet gelden met rechten en plichten die specifiek toezien op de ambtelijke dienstbetrekking: de Ambtenarenwet 2017 (AW2017). We leggen uit wat de betekenis is van de AW2017 in de genormaliseerde ambtelijke dienstverhouding.

 

Tenslotte behandelen we in deze module de juridische spelregels van flexibele arbeidsrelaties. We kijken dan naar de uitzendkracht, de payroller en de zzp-er. Een aardig vraagstuk daarbij is of de overheid na de Wnra zijn eigen uitzendbureaus en payrollbedrijven kan oprichten.

 

Doelgroep

Deze module is geschikt voor iedereen die zich beleidsmatig en praktisch uitvoerend met het dagelijkse arbeidsrecht binnen de overheid bezighoudt. Dat kunnen zijn:

·         beleidsmedewerkers

·         arbeidsjuristen

·         HR-functionarissen

·         Managers

Programma WNRA
Basisbeginselen van het arbeidsrecht:
 • de arbeidsovereenkomst
 • juridische criteria
 • bepaalde tijd (BT)
 • onbepaalde tijd (OBT)
 • flexbepalingen / ketenregeling en opvolgend werkgeverschap
 • van rechtswege eindigen en de aanzegtermijn in de arbeidsovereenkomst BT
 • ‘rechtsvermoedens’: wanneer ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst?
 • het eenzijdig wijzigingsbeding
 • de normen van ‘goed ambtenaar- / werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’
 • het proeftijdbeding
 • loondoorbetaling tijdens ziekte
 • overgang van overheidsonderneming
 • bijzondere bedingen als: relatiebeding, concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding
Regels en verplichtingen
 • op grond van de Ambtenarenwet 2017
Flexibele arbeidsverhoudingen binnen de overheid
Werkwijze
De basis van onze lessen ligt in interactief gegeven presentaties over de leerstof. Elke presentatie wordt gevolgd door een andere verdiepende werkvorm. Dat kan zijn casusbehandeling, onderwijsleergesprek, discussie, samenwerkingsoefening, mindmappen, et cetera, afhankelijk van best passend bij de aangeboden leerstof. De docenten verzorgen de lessen aan de hand van casuïstiek uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie.
Resultaat
Je hebt een goed begrip van de basisbeginselen van het arbeidsrecht.
Je weet waar de valkuilen zitten in het arbeidsrecht.
Je hebt kennis van de belangrijkste arbeidsrechtelijke begrippen en leerstukken en weet die toe te passen binnen jouw werkomgeving.
Je bent bekend met de AW2017 en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen.
Cursus
Docent
Ed van Meer
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.