Projectcontrol
Eerstvolgende datum:
10-02-2020 / 3 dagen
Utrecht
€ 1.199,00
Waarom komt het zo vaak voor dat projecten uit de planning lopen, gepaard gaan met budgetoverschrijdingen, of worden doelstellingen niet gerealiseerd? Vergroot jouw invloed op de besluitvorming rond het (project)management!
Inleiding
Inleiding

De cursus projectcontrol richt zich primair op de publieke sector, met als zwaartepunt de organisatie en werkwijze van gemeenten.

Het programma moet aansluiten op kennisniveau en kennisbehoefte van de deelnemers en daarom wordt binnen het programma voldoende ruimte gecreëerd voor het inbrengen van eigen casuïstiek en onderling uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep

Projectmedewerkers die binnen de overheid te maken krijgen met de sturing en beheersing van projecten, zoals

(project)controllers

(project)managers

projectassistenten

financieel adviseurs

 

Een  aantal jaren werkervaring is wenselijk.

Programma
Project: definities en randvoorwaarden
  • Soorten projecten
  • Opdrachtgeverschap
  • Rol van de projectcontroller
  • Beheersaspecten van projecten (GOKIT)
  • Projectinrichting als basis voor de juiste stuurinformatie
Projectrisico’s
  • Project startplan en business case
  • Risicomanagement van projecten
Project control in de praktijk
  • Hoe te handelen bij afwijkingen?
  • Tussentijdse evaluatie
  • Effectieve communicatie
Werkwijze
In deze cursus gaan we graag in op vragen en casussen uit de dagelijkse praktijk, denk dus alvast na over eigen specifieke vragen en/of casussen. Praktijk en theorie wisselen elkaar af door middel van hoorcolleges en oefeningen.
Resultaat
de opgedane kennis met betrekking tot projectbeheersing is direct toepasbaar binnen de eigen organisatie
projecten zijn efficiënter te beheersen; op grond van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie
projecten kunnen goed geanalyseerd worden en er kan efficiënt geadviseerd worden over sturing en beheersing
er kan een businesscase opgesteld en beoordeeld worden
de voorbereiding en facilitering van risicoprojecten kan op efficiënte wijze uitgevoerd worden
Cursus
Docent
Erwin Bouma
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83