Btw en btw-compensatiefonds voor de lokale overheid
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
29-02-2024
2 dagen
Utrecht
€996,00
Andere data en locaties
In deze cursus leggen we de basis voor een goede btw-administratie. We maken hier ook direct een verdiepingsslag op: alles voor een goede administratie!
circles
Inleiding

Is de btw op die factuur nu compensabel of juist niet? En waarom is dat zo? Heeft de samenwerking met een buurgemeente gevolgen voor de btw? De btw is voor gemeenten vaak ingewikkeld. De gemeente kan optreden als ondernemer, maar je hebt ook te maken met het btw-compensatiefonds. Het goed toepassen van de regelgeving is belangrijk. Dit voorkomt boetes en naheffingen van de fiscus. Het zorgt er ook voor dat je geen geld laat liggen. Kennis van de btw en bcf is voor medewerkers in een financiële functie essentieel. 

circles
Doelgroep

Medewerkers financiële administratie, crediteuren- en debiteurenadministrateurs, financieel consulenten en medewerkers planning en control.

Programma
Dag 1
 • Basiskennis btw
 • Bijzondere positie van gemeenten: welke btw-posities komen voor?
 • Ondernemerschap: belast, vrijgesteld en niet-ondernemerschap
 • Aftrek van voorbelasting
 • Wat is het btw-compensatiefonds en hoe werkt het?
 • Bepalen van compensabele en niet-compensabele btw
 • Praktijkcases: o.a. subsidies, schadevergoedingen, het uitlenen van personeel en recente ontwikkelingen in de jurisprudentie zoals met betrekking tot het leerlingenvervoer.
Dag 2
 • Inrichting en werking van de btw-administratie
 • Factuurvereisten
 • Formele regels: o.a. termijnen, boetesystematiek en het corrigeren van aangiftes
 • Btw bij onroerend goed en grondexploitatie
 • Btw en samenwerkingsverbanden
 • De ontwikkelingen rond de sport en de regeling specifieke uitkering sport (SPUK)
 • Praktijkcases: o.a. sportaccommodaties en btw bij de realisatie van (brede) scholen en de exploitatie van multifunctionele centra
 • Verwerken van btw-gevolgen in voorstellen en in de begroting
 • Hoe risico's en kansen signaleren?
 • Controle belastingdienst op bcf en btw
 • Mogelijkheid inbrengen eigen praktijkcases die nog niet aan de orde zijn geweest.
Resultaat
check
Na afloop van de cursus kun je een goed beeld schetsen van de werking van de btw-systematiek en het btw-compensatiefonds. Je kunt de meest voorkomende gemeentelijke activiteiten beoordelen op btw-aspecten en hier concrete gevolgen bij benoemen.
check
Je kunt de gevolgen van btw en het btw-compensatiefonds op een correcte manier in de financiële administratie en de crediteuren- en debiteurenadministratie verwerken. Je bent in staat de btw-gevolgen te verwerken in o.a. financiële voorstellen en de begroting en je ontwikkelt een btw-antenne.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina