Basiscursus Awb in relatie tot Wmo, Jeugd en Participatie
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
De invoering van de Jeugdwet heeft als gevolg dat we veel nieuwe dingen moeten leren. Deze basiscursus geeft je inzicht in de Awb, van aanvraag tot beschikking!
Inleiding
Inleiding

et de invoering van de Jeugdwet bij de gemeente en alle wijzigingen in de Wmo en participatie komt er veel op medewerkers van de gemeente af, vooral bij de wijkteams en klantcontact centra. We moeten met zijn allen veel nieuwe dingen leren, waaronder de basis van de Awb, van aanvraag tot beschikking. 

Wat is bijvoorbeeld een aanvraag Wmo? En bestaat er een aanvraag op grond van de Jeugdwet? Wat is het verschil tussen aanmelding en aanvraag? Wanneer stuur ik een beschikking en wanneer een brief? Wat is een beschikking uberhaupt? En wie zijn de belanghebbenden? Leer het in deze cursus!

Doelgroep

Medewerkers die in hun dagelijkse werk op het terrein van de Jeugdwet, Wmo en/of Participatiewet regelmatig met de toepassing van de Awb te maken hebben, bijvoorbeeld bij het maken van een beschikking.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Awb algemeen (achtergrond, doel, gelaagde structuur (opbouw) en systematiek (in relatie met de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) van de Awb
 • Kerngrippen: bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, aanvraag (verschil met andere verzoeken e.d.)
 • Verschil tussen een brief en beschikking
 • Van aanvraag tot beschikking:
 • Ontvankelijkheidsfase
 • Voorbereidingsfase (incl. advisering)
 • Belangenafweging en evenredigheid
 • Beslistermijnen (incl. gevolgen van niet tijdig beslissen
 • Opbouw en structuur van een beschikking
 • Bekendmaking, motivering en inwerkingtreding van een beschikking
 • Bezwaar en (hoger) beroep tegen een beschikking.
Resultaat
Deze basiscursus Awb voor het Sociale domein geeft je kennis van en inzicht in de praktische toepassing van de Awb binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Na afloop ben je in staat de Awb op de juiste manier toe te passen binnen het dagelijks werk van het Sociale domein.
Cursus