Begrijpelijk schrijven voor juristen
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Na een korte opfrissing over het opstellen van contracten verdiepen we onze kennis hierover.
Inleiding
Inleiding

De gemeente heet als contractant, opdrachtgever, partner, collega of marktpartij diverse instrumenten en middelen tot haar beschikking.

Hier gelden echter wel bijzondere regels voor, waardoor slechts een basiskennis van het contractenrecht niet voldoende is. Wij bieden een intensieve eendaagse cursus over verantwoord contracteren, om je kennis op te krikken.

Doelgroep

Onderhandelaars bij de gemeente, medewerkers van de afdeling Juridische Zaken en juridische medewerkers van andere afdelingen die zich (ook) bezighouden met contracteren.

Programma
Ochtend
 • Beginselen van het contractenrecht
 • De periode voorafgaand aan het contract (de onderhandelingsfase)
 • Het opstellen en tot stand komen van een overeenkomst
 • De inhoud van de overeenkomst/specifieke clausules
 • Specifieke overeenkomsten
 • Algemene voorwaarden.
Middag
 • Publiekrechtelijke overeenkomsten
 • Beleidsovereenkomsten
 • De exploitatieovereenkomst
 • Overige overeenkomsten waarbij de gemeente optreedt als opdrachtgever
 • Publiek private samenwerking
 • Gemeenschappelijke regelingen.
Werkwijze
We beginnen de cursus met het opfrissen van je kennis over het contractenrecht. Daarna gaan we in op de specifieke instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft. We wisselen theorie af met praktijk, zoals onderhandelingsstrategieën. Als deelnemer kun je zelf ook (eigen praktijk)problemen inbrengen.
Voorkennis
Je beschikt over kennis op minimaal HBO-niveau. De ervaring heeft wel geleerd dat de cursus het meeste profijt oplevert als men al enige ervaring heeft opgedaan op het gebied van het contractenrecht.
Resultaat
Na deze cursus ben je in staat problemen uit de dagelijkse praktijk zelfstandig af te handelen
Je kunt contracten zelf opstellen en beoordelen en weet wanneer je meer gespecialiseerde kennis moet inschakelen.
Cursus
Wachtlijst