Schrijven van beleidsnotities
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Je vaardigheden verbeteren voor het schrijven van levendige, concrete en begrijpelijke beleidsteksten? Dan is deze cursus iets voor jou!
circles
Doelgroep

Medewerkers die voor hun adviserende of beleidsvoorbereidende taak regelmatig beleidsteksten moeten schrijven.

Programma
Dag 1
  • doel en functie beleidsnotitie in het beleidsproces
  • plan van aanpak voor opstellen notitie
  • vertrekpunt beleidsnotitie: analyse centrale vraag en verzamelen informatie
  • richtlijnen tekstschema.
Dag 2
  • taal, stijl en opbouw van teksten
  • structuur en vormgeven beleidsnotitie
  • teksten voor website
  • check eigen teksten
  • afsluiting, beoordeling en evaluatie.
Resultaat
check
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de functie van een beleidsnotitie in het beleidsproces.
check
Tot slot geven we je aanwijzingen voor het verbeteren van de structuur, inhoud, formulering en vormgeving van je beleidsteksten.
check
Je hebt kennis van de criteria waaraan een notitie moet voldoen en hebt je competenties op het gebied van informatie- en probleemanalyse, overtuigingskracht, klantgerichtheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verbeterd.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina