Schrijven van beleidsnotities
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Je vaardigheden verbeteren voor het schrijven van levendige, concrete en begrijpelijke beleidsteksten? Dan is deze cursus iets voor jou!
Doelgroep

Medewerkers die voor hun adviserende of beleidsvoorbereidende taak regelmatig beleidsteksten moeten schrijven.

Programma
Dag 1
  • doel en functie beleidsnotitie in het beleidsproces
  • plan van aanpak voor opstellen notitie
  • vertrekpunt beleidsnotitie: analyse centrale vraag en verzamelen informatie
  • richtlijnen tekstschema.
Dag 2
  • taal, stijl en opbouw van teksten
  • structuur en vormgeven beleidsnotitie
  • teksten voor website
  • check eigen teksten
  • afsluiting, beoordeling en evaluatie.
Werkwijze
Deze cursus is compact en praktijkgericht. We werken interactief, met veel afwisseling tussen theorie en oefening.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de functie van een beleidsnotitie in het beleidsproces.
Tot slot geven we je aanwijzingen voor het verbeteren van de structuur, inhoud, formulering en vormgeving van je beleidsteksten.
Je hebt kennis van de criteria waaraan een notitie moet voldoen en hebt je competenties op het gebied van informatie- en probleemanalyse, overtuigingskracht, klantgerichtheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verbeterd.
Cursus
Contact
Coosje Vink
Vragen? Vraag het onze programmacoördinator.
Wachtlijst