Adviseren van bestuurders
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In deze cursus vergroot je als adviseur je vaardigheden om samen met je opdrachtgever en (interne) klant een effectief adviesproces op te zetten en te doorlopen.
Inleiding
Inleiding

Als beleidsadviseur werk je in het veld van beïnvloeding zonder formele macht binnen de gemeente. Vind jij acceptatie voor je goede ideeën? Is de meerwaarde die je kunt leveren direct zichtbaar in de dagelijkse gang van zaken?

Ben jij dus in staat om het voor jou relevante netwerk te beïnvloeden en in je organisatie duurzame adviesrelaties op te bouwen? Dit alles natuurlijk met behoud van respect voor je politieke opdrachtgever.

Doelgroep

Beleidsadviseurs van gemeenten.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Fasen in het adviesproces en de kerntaken bij elke fase
  • Sensitiviteit en persoonlijk contact inzetten
  • Luisteren, samenvatten, doorvragen en inleven
  • De vraag achter de vraag verkennen
  • Beïnvloeding inzetten om meerwaarde te tonen
  • Adviesgespreksstijlen oefenen
  • Persoonlijke casus oefenen met trainingsacteur
  • Diagnosemodellen leren kennen en gebruiken
  • Presenteren van een plan van aanpak.
Werkwijze
  • We wisselen theoretische inleidingen af met praktijkopdrachten, oefeningen en rollenspel, waarbij de werkpraktijk van jou als deelnemer centraal staat. We oefenen met een trainingsacteur, waardoor je gerichte feedback en concrete tips krijgt om je gedragsrepertoire uit te kunnen breiden.
Bijzonderheden
Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden). Het aantal trainingsmogelijkheden is onbeperkt. Daarbij is maatwerk ons specialisme.
Resultaat
Na afloop van de cursus kun je effectiever beïnvloeden binnen de politieke / ambtelijke context en kun je aansluiten bij de verschillende belanghebbenden in je organisatie. Je kunt samenwerkingsrelaties opbouwen en onderhouden en kent de verschillende fasen in het adviesproces.
Je kunt de vraag achter de vraag verkennen en kunt samen met de klant komen tot een diagnose en oplossingsrichtingen. Tot slot heb je inzicht in de verschillende rollen die je als adviseur kunt innemen en heb je je vaardigheden verbeterd door te oefenen met een trainingsacteur.
Cursus
Contact
Coosje Vink
Vragen? Vraag het onze programmacoördinator.
Wachtlijst