De regie op informatiebijeenkomsten
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Maak van uw bijeenkomst een succes.
Inleiding
Inleiding

Sommige beleidsmedewerkers presenteren regelmatig, anderen slechts enkele keren per jaar. Beleidsmedewerkers bereiden zich vaak voor door zich te richten op de inhoud van de boodschap. Het lijkt vooraf niet te voorspellen hoe de bijeenkomst zelf zal verlopen. 

Door de 1-daagse training wordt duidelijk welke kansen er zijn om inhoud, inspraak en regie te combineren en hoe dit vooraf is te vertalen naar een concreet plan van aanpak voor ieders eigen presentatie. Informatiebijeenkomsten zullen hierdoor vaker het door u gewenste resultaat opleveren. Door goede regie te voeren herkent de burger in u het streven naar kwaliteit bij de overheid hetgeen het vertrouwen in de overheid moet doen toenemen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, projectleiders, communicatie-adviseurs.

Programma
We behandelen de volgende onderwerpen:
 • Publieks- en krachtenveldanalyse
 • Focus: algemene en specifieke doelstellingen voor een bijeenkomst
 • Structuur en opbouw van een presentatie of bijeenkomst
 • Mogelijkheden voor verschillende interactieve vormen van presenteren
 • Meekrijgen door overtuigen: argumenteren en het geven van inzichten
 • Meekrijgen door beïnvloeden: de kracht van non-verbale communicatie
 • Effectief omgaan met vragen en reacties van toehoorders
 • Effectief omgaan met emoties en weerstanden, van standpunt naar wens
 • Overtuigen door effectief taalgebruik
 • Stimuleren van participatie en interactie
 • Behoud van regie en beleidsstandpunten
 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Omgaan met nervositeit en creëren van rust.
Werkwijze
De deelnemers oefenen ieder een fragment van een eigen presentatie. De werkvormen in de training zijn afwisselend: veel oefenen, afgewisseld met overdracht van verschillende communicatiemodellen.
Bijzonderheden
Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden). Het aantal trainingsmogelijkheden is onbeperkt. Daarbij is maatwerk ons specialisme.
Na de training ben je in staat:
Informatiebijeenkomsten planmatig voor te bereiden
De eigen kracht te benoemen ten aanzien van presenteren
Een draaiboek met verschillende werkvormen op te stellen
Regie en inspraak: combineren en creëren!
De toehoorders te motiveren
Effectief om te gaan met weerstanden vanuit het publiek.
Cursus
Docent
Annick van der Staay
Contact
Coosje Vink
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Wachtlijst