Klantgericht communiceren: het instrument ben je zelf
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Grip op het effect van jouw gesprekken. We trainen vanuit een heldere visie op dienstverlening en sluiten zoveel mogelijk aan bij de servicenormen van jouw organisatie.
circles

Communiceren kunnen we allemaal. Maar is het ook klantgericht? Klantgerichte communicatie past bij een professionele dienstverlener met een monopoliepositie, waarbij de klant ook nog eens terugkomt voor producten met grote impact. In deze training leer je belangrijke vaardigheden om klantgericht te communiceren, met aandacht voor evenwicht tussen de wens van de klant en het belang van de organisatie.

 

Deze training gaat over de processen die in communicatie plaatsvinden en wat voor invloed jij daarop hebt. Je wordt je bewust van het effect van jouw communicatie op de ander. Je leert technieken om je boodschap aan te laten sluiten op jouw gesprekspartners.

circles
Doelgroep

Voor leidinggevenden en medewerkers die klantcontact hebben. De training is geschikt voor mensen met een verschillend opleidingsniveau. Bij deze training werken we graag met een heterogene groep zodat ze van en met elkaar leren.

Programma
Dag 1
 • Kennismaking en persoonlijke leerdoelen
 • Puzzelen met het communicatiemodel
 • Aannames en overtuigingen: hoe aannames en belemmerende overtuigingen de communicatie in de weg kunnen zitten
 • Het instrument ben je zelf: inzicht in je eigen communicatiestijl en regie houden
 • Oefenen met eigen praktijkcasussen
 • Huiswerk: een praktijkopdracht
 • Oogst van de dag
Dag 2
 • Praktijkopdracht bespreken
 • Effect van non-verbale aspecten in communicatie
 • Grip op jouw gesprekken in 5 stappen: oefenen van gesprekstechnieken afgewisseld met korte stukjes theorie, opdrachten en eigen casuïstiek.
 • Effect van complimenten
 • Intervisie met casus uit de praktijk
 • Oogst van de training
Werkwijze

De training is interactief. Van de deelnemers wordt een actieve houding gevraagd. Omdat er niet met een acteur wordt gewerkt, oefenen de deelnemers met elkaar of met de trainer in een rol. De medewerkers ontvangen tijdens de training een werkboekje. Na afloop ontvangen zij de theorie digitaal per e-mail.

Aan het eind van deze training hebben de deelnemers vaardigheden verdiept voor klantgericht communiceren:
check
Herkennen van de eigen communicatiestijl en die van anderen.
check
Signaleren van (knellende) patronen in de communicatie.
check
Aanpassen van de communicatiestijl, afhankelijk van situatie en persoon.
check
Regie houden in gesprekken.
check
Inzicht in effect van non-verbale aspecten in communicatie
check
Luisteren, samenvatten, vragen stellen en doorvragen.
check
Inzicht in effect van complimenten geven.
check
Structuur aanbrengen in gesprekken, met een kop, romp en staart
check
Vermijden van jargon.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina