Handvatten voor effectief Incasseren
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In deze cursus krijg je tips en oefeningen voor de verbetering van je (telefonische) vaardigheden en de werkprocessen bij incasso’s.
Inleiding
Inleiding

Klanten en hun betaalgedrag kunnen een negatieve invloed hebben op de inkomsten. Het missen van een effectief incassoproces, het voeren van lange incassogesprekken, 

het versturen van aanmaningen en omgaan met wanbetalers kost geld, terwijl het eigenlijk geld zou moeten opleveren. Effectieve en winstgevende incasso valt of staat met het juiste proces. Dit vraagt om een proactieve en assertieve houding.

Doelgroep

Medewerkers van incassoafdelingen en debiteurenbeheer.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Incassoproces van begin tot eind
  • Aansturen op beslismomenten en oplossingen
  • lLeren communiceren met een helikopterview
  • Doel, fasen en gespreksstructuur aanbrengen
  • Feedback geven, argumenteren, vraagtechnieken
  • Effectieve gesprekken voeren op zakelijk niveau
  • Intimidatie, persoonlijke opvattingen en stress reduceren
  • Omgaan met verschillende soorten gedragingen van mensen aan de telefoon
  • Incassobureau of deurwaarder.
Werkwijze
We wisselen theorie en praktijk af, onder andere door middel van rollenspel. Ook nemen we een communicatietest af, waarmee je gedrag in kaart wordt gebracht en wordt gekeken waar je sterke en zwakkere punten liggen. Hierdoor kan de trainer de cursus optimaal bij de deelnemers laten aansluiten. De trainer is ook de acteur tijdens het rollenspel, waardoor je direct feedback krijgt. We werken in kleine groepjes, maar er is ook voldoende individuele aandacht.
Resultaat
We geven je handvatten voor effectieve werkprocessen. Je leert telefoontechnieken beheersen om het gespreksdoel voor ogen te houden en leert vaardigheden om met ‘lastige’ klanten om te gaan.
Je weet stress en intimidatie buiten jezelf te houden en weet wanneer een incassobureau of deurwaarder de juiste vervolgstap is. De grote kracht hierbij is een persoonlijke benadering, een no-nonsense mentaliteit en het leveren van duurzame oplossingen door effectieve training en coaching.
Cursus
Wachtlijst
Cursus
Neem contact op
Coosje Vink
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op.
Wachtlijst