Tegemoetkoming in de planschade en planschaderisicomanagement
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Wil je inzicht in planschaderisico’s en weten hoe je deze kunt minimaliseren? Schrijf je dan in voor deze cursus!
Inleiding
Inleiding

Minder aanvragen om tegemoetkoming in planschade, maar wel diverser en ingewikkelder. Elke week zijn er wel nieuwe uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak: wel of geen nadeel, schade die wel of niet onder het normaal maatschappelijk risico behoort… 

Het planschaderecht is complex. Deze cursus geeft je inzicht in het recht en brengt je op de hoogte van de recente jurisprudentie. Ook krijg je tips over het beperken van planschaderisico’s.

Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Doelgroep

Medewerkers van de afdeling algemeen juridische zaken, medewerkers RO, projectleiders gebiedsontwikkeling en juridische- en beleidsmedewerkers van andere afdelingen die betrokken zijn bij de beoordeling en afwikkeling van planschadeclaims en / of het voorkomen daarvan.

Programma
Tegemoetkoming in planschade
  • Inleiding
  • Materieel-juridische aspecten planschade: beoordelingskader (o.a. risicoaanvaarding en normaal maatschappelijk risico)
  • Formeel-juridische aspecten planschade.
Planologisch risicomanagement
  • Inleiding
  • Mogelijkheden tot beperking planschade
  • Risicoanalyse planschade
  • Mogelijkheden voor het verhalen van planschadekosten.
Werkwijze
Praktijkgerichte testvragen en casussen staan centraal. Er is veel gelegenheid om eigen casusmateriaal in te brengen, aan de hand waarvan alle aspecten van het planschaderecht worden uitgelegd. Ook geven we je praktische tips.
Resultaat
Na afloop van deze cursus ben je geheel bij in je werksituatie.
Je bent inzichtelijk en overzichtelijk op de hoogte van de complexiteit en de actualiteit van het planschaderecht.