Beheer/exploitatie (integraal) kindcentrum en mfa's
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In dit college brengen we je op de hoogte van de actualiteiten met betrekking tot eigendomsvormen, beheersvormen en exploitatieopzet.
Inleiding
Inleiding

Het beheer en de exploitatie van een integraal kindcentrum en een multifunctionele accommodatie blijken in de praktijk een hele kunst en soms heel kostbaar. Dit is ook van toepassing als twee of drie scholen samen gehuisvest worden in hetzelfde gebouw, als gevolg van bijvoorbeeld een krimp in het aantal leerlingen. De verschillende vormen van eigendom van zo’n gebouw zorgen ervoor dat je al vroeg keuzes moet maken. 

Beheer en exploitatie zijn vaak onderbelicht in het hele traject naar een IKC en een multifunctionele accommodatie en worden veelal vooruitgeschoven, maar de praktijk leert dat ad hoc besluiten soms vervelende gevolgen hebben… Beheer en exploitatie wordt idealiter vanaf het begin opgepakt en verweven met alle facetten van het IKC en de multifunctionele accommodatie. Zonder zo’n aanpak zijn de kosten bij gebruik slecht beheersbaar!

Doelgroep

Exploitanten van (integrale) kindcentra, exploitanten van multifunctionele accommodaties, beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het beheer en de huisvesting van kinderopvang-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. 

Programma
Actuele Ontwikkelingen
 • Integrale kindcentra
 • Gevolgen doordecentralisatie buitenonderhoud.
Eigendom, de verschillende mogelijkheden
 • De voor- en nadelen van de verschillende eigendomsvormen
 • Hoe een goede keuze te maken
 • Regelen van het eigendomsbeheer
 • Is er een rol voor de woningcorporatie?
Beheer, hoe te regelen?
 • De voor- en nadelen van de verschillende beheersvormen
 • Gesplitst of gebundeld beheer?
 • Uitbesteden of zelf doen?
 • Concrete voorbeelden van afspraken en kruisjeslijst
Exploitatie
 • Exploitatieopzet
 • Huurafspraken
 • Huurprijsbeleid
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Resultaat
Na deze cursus heb je inzicht in de actuele toepassing en uitvoering van beheer en exploitatie van gebouwen voor Integrale Kindcentra en multifunctionele accommodaties.
Ook heb je een overzicht van en inzicht in de relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de praktijk, inclusief het buitenonderhoud schoolgebouwen.
Cursus
Docent
Wiet Tutupoly
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.