Het bestemmingsplan PLUS
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Op diverse plaatsen wordt op basis van de Crisis en Herstelwet geëxperimenteerd met het nieuwe bestemmingsplan PLUS. Door bijvoorbeeld compensatie kunnen projecten die onder de vigeur van de Wet ruimtelijke ordening geen doorgang kunnen vinden in het kader van het bestemmingsplan PLUS wel worden gerealiseerd.
Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). 

Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers en vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
  • Uitgaande van een zekere bekendheid van de deelnemers met het nieuwe omgevingsrecht worden, gebaseerd op de Crisis en Herstelwet, de mogelijkheden in het kader van het bestemmingsplan PLUS bepaald. In het land lopende experimenten met bestemmingsplan PLUS zullen worden besproken en 'gelegd' worden naast het nieuwe omgevingsrecht. Aan de orde komen de wettelijke grondslag van het bestemmingsplan Plus, de mogelijkheden van het bestemmingplan Plus en landelijke initiatieven.
Resultaat
Na de cursus kennen de deelnemers de uitgangspunten en de doelstellingen van het nieuwe omgevingsrecht en kunnen in samenwerking met andere disciplines een bestemmingsplan PLUS opstellen.
Zij hebben kennis gemaakt met het wettelijk instrumentarium en weten in grote lijnen welke mogelijkheden dit instrumentarium in de praktijk biedt.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst