Planeconomie
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In deze cursus leer je de financiële haalbaarheid van plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen te overzien.
Inleiding
Inleiding

De financiële haalbaarheid van plannen voor woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en dergelijke is voor de gemeente één van de meest doorslaggevende factoren om tot realisatie te kunnen overgaan. 

Hierbij is het onmisbaar dat je in elke fase van het planproces het financieel overzicht krijgt, dat je weet waar en hoe je kunt bijsturen en welke risico’s er zijn bij grondexploitatie.

Cursus
Docent
Guido Mertens
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst
Doelgroep

Medewerkers grondzaken en planeconomen en/of gemeentelijk projectleiders van locatieontwikkelingsprojecten die meer inzicht willen in de wijze waarop de financiële haalbaarheid van projecten wordt berekend en welke aspecten daarin een rol spelen.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • De verschillende planfasen en actoren in de locatie-ontwikkeling
  • Soorten planeconomische berekeningen per planfase
  • Wat is een grondexploitatie?
  • Welke rol spelen ruimtegebruik, kosten, opbrengsten en fasering hierbij?
  • Residuele waarde
  • Plancapaciteit
  • Casussen
  • Noodzaak van risicomanagement bij grondexploitatie
Werkwijze
We werken met verschillende casussen om de grondexploitatieberekening uit te leggen. We voeren plancapaciteitsberekeningen uit, waarbij o.a. het effect van planintensivering (dubbel ruimtegebruik, gebouwde parkeervoorziening) een cruciale rol speelt. Vanuit de plancapaciteit leggen we een link naar grondexploitatie en het financiële resultaat. Ook krijg je een stappenplan voor het maken van een risicoanalyse bij grondexploitatie.
Resultaat
Na deze cursus heb je inzicht in de manier waarop een planeconomische berekening is opgebouwd, welke elementen daarbij een belangrijke rol spelen en wat de belangrijkste kosten- en opbrengstensoorten zijn.
Je kunt zelf grondexploitaties opstellen en lezen, kunt plancapaciteitsberekeningen uitvoeren en hebt basiskennis van residuele waardeberekeningen. Tot slot besteden we veel aandacht aan risicomanagement bij grondexploitatie: in deze tijd een absolute must!