Ontwikkeling omgevingsvisie en omgevingsplan
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
De cursus helpt je een omgevingsvisie en omgevingsplan op te zetten. Je krijgt praktische handvatten.
Inleiding
Inleiding

Op diverse plaatsen in het land worden omgevingsvisies en omgevingsplannen ontwikkeld. Wat houden deze visies en plannen in? Biedt het voor u mogelijkheden? Wat betekent de omgevingsvisie voor het omgevingsplanen wat zijn dan de consequenties van deze juridisch bindende regeling? 

Gebaseerd op een standaard benadering wordt op basis van door u vastgesteld ruimtelijk beleid bezien waar mogelijkheden en kansen liggen. In één dag maakt u geen omgevingsvisie en omgevingsplan maar heeft u wel uw marsroute.

circles
Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers en , vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
  • De vereisten aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan worden besproken zodat de deelnemers de theorie van het nieuwe omgevingsrecht kennen. Vervolgens wordt door discussie gebaseerd op eigen beleid bepaald welke regelingen en visies in een concept omgevingsvisie en omgevingsplan zouden moeten worden opgenomen. Er wordt een helder krachtig proces geformuleerd.
Resultaat
check
Na de cursus kennen de deelnemers de uitgangspunten en de doelstellingen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
check
Je hebt een concept-procesplan op basis waarvan een start met één of beide producten kan worden gemaakt.
Data en details
Data
Op aanvraag
Duur
Op aanvraag
Locatie
In huis
Prijs

Op aanvraag

(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)