Kerninstrumenten Omgevingsplan
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
De omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. Deze cursus behandelt het Omgevingsplan.
circles
Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).

Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
  • Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de wettekst wordt, terugkoppelend naar de huidige situatie, de nieuwe regeling in het omgevingsrecht uitgelegd. Aan de orde komt welke regelingen worden opgenomen in het omgevingsplan. De verhouding met APV en het ''vergunningvrij'' bouwen met omgevingsplan worden uitgebreid en met praktische voorbeelden.
Resultaat
check
Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader, de toepassing en het bereik van het gemeentelijk omgevingsplan.
check
Ook ''oude bekenden'' in het nieuwe recht als de aanlegvergunning en het voorbereidingsbesluit, worden uitgebreid behandeld.
Data en details
Data
Op aanvraag
Duur
Op aanvraag
Locatie
In huis
Prijs

Op aanvraag