Leergang 'Gemeentelijk woonbeleid: van visie naar uitvoering'
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
Deze vijfdaagse leergang gaat in op de inhoud en achtergronden van woonbeleid en volkshuisvesting op decentraal niveau.
Inleiding
Inleiding

De volkshuisvesting in Nederland is heftig in beweging. Met de komst van de nieuwe Woningwet in 2015 zijn de taken en mogelijkheden van woningcorporaties behoorlijk ingeperkt. De rol van gemeenten bij woonbeleid en volkshuisvesting is daarentegen gegroeid. Marktpartijen vinden na de crisis van afgelopen jaren weer een nieuwe rol. Hoe ga je om met deze veranderende verhoudingen? 

Wat zijn de kansen en risico’s om in het nieuwe bestel een optimaal woonbeleid te creëren? En wat betekent dat voor de visies en prestatieafspraken op een manier die de kans vergroot dat er goede resultaten worden geboekt? Dat en meer behandelen we in de cursus Gemeentelijk woonbeleid: van visie tot uitvoering. 

circles
Doelgroep

Ambtenaren ‘wonen’ van gemeenten en provincies, wethouders ‘wonen’, corporatiefunctionarissen, leden Raad van Toezicht van woningcorporaties, ledenv an huurdersorganisaties en adviseurs/consultants ‘wonen’.

Programma
Dag 1
  • Introductie, systematiek en context
  • Wetgeving en rolverdeling
Dag 2
  • Vraag en aanbod
  • Toezicht op de corporaties
Dag 3
  • Financiële systematiek
  • Onderscheid DAEB en niet-DAEB
Dag 4
  • Businesscase van een corporatie
Dag 5
  • Projectmanagement
  • Samenhang en afronding
Resultaat
check
Na deze cursus heb je voldoende praktische kennis en vaardigheden om een Woonvisie, prestatieafspraken en gemeentelijke besluiten inzake het wonen voor te bereiden.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina