Leergang 'Gemeentelijk woonbeleid: van visie naar uitvoering'
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Deze vijfdaagse leergang gaat in op de inhoud en achtergronden van woonbeleid en volkshuisvesting op decentraal niveau.
Inleiding
Inleiding

De volkshuisvesting in Nederland is heftig in beweging. Met de komst van de nieuwe Woningwet in 2015 zijn de taken en mogelijkheden van woningcorporaties behoorlijk ingeperkt. De rol van gemeenten bij woonbeleid en volkshuisvesting is daarentegen gegroeid. Marktpartijen vinden na de crisis van afgelopen jaren weer een nieuwe rol. Hoe ga je om met deze veranderende verhoudingen? 

Wat zijn de kansen en risico’s om in het nieuwe bestel een optimaal woonbeleid te creëren? En wat betekent dat voor de visies en prestatieafspraken op een manier die de kans vergroot dat er goede resultaten worden geboekt? Dat en meer behandelen we in de cursus Gemeentelijk woonbeleid: van visie tot uitvoering. 

Doelgroep

Ambtenaren ‘wonen’ van gemeenten en provincies, wethouders ‘wonen’, corporatiefunctionarissen, leden Raad van Toezicht van woningcorporaties, ledenv an huurdersorganisaties en adviseurs/consultants ‘wonen’.

Programma
Dag 1
  • Introductie, systematiek en context
  • Wetgeving en rolverdeling
Dag 2
  • Vraag en aanbod
  • Toezicht op de corporaties
Dag 3
  • Financiële systematiek
  • Onderscheid DAEB en niet-DAEB
Dag 4
  • Businesscase van een corporatie
Dag 5
  • Projectmanagement
  • Samenhang en afronding
Werkwijze
Direct aan het begin van de cursus krijg je twee opdrachten, waarbij het opstellen van een gemeentelijke woonvisie en het opstellen van een projectplan voor huisvesting van vluchtelingen en statushouders centraal staan. Je werkt zowel alleen als in groepsverband en kunt opgedane kennis direct toepassen in een concrete situatie. Vaak is het erg interessant om te kiezen voor een casus uit je eigen organisatie / praktijk.
Resultaat
Na deze cursus heb je voldoende praktische kennis en vaardigheden om een Woonvisie, prestatieafspraken en gemeentelijke besluiten inzake het wonen voor te bereiden.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst