Leergang Gebiedstransformatie en competenties
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Meer weten over de veranderingen in de wereld van Gebiedstransformatie en hoe je daar als (aankomend) projectleider rekening mee kunt houden? Je leert het in deze cursus!
Inleiding
Inleiding

De wereld van vastgoedontwikkeling en grondproductie is de afgelopen jaren erg veranderd. Stedelijke (her)ontwikkeling, de uitleg van nieuwe functies, duurzaamheid… Het past niet meer in elkaar met de bekende instrumenten. De Gebiedstransformatie van vandaag de dag vraagt om innovatieve strategieën en nieuwe partners, nieuwe methoden en creatieve processen. 

We moeten meer doen met minder middelen, maar tegelijkertijd blijft het speelveld gedomineerd door regelgeving, planeconomie en inhoudelijke kennis. Hoe houd je als (aankomend) projectleider dan nog grip op je ruimtelijke project? Dat leer je in deze cursus.

Data en details
Data
Op aanvraag
Duur
Op aanvraag
Locatie
In huis
Prijs

Op aanvraag

circles
Doelgroep

(Beleids)medewerkers die deelnemen aan gebiedsontwikkelingsprojecten en voor (aankomende) projectleiders aan overheids-, coöperatie- én marktzijde.

Programma
Dagdeel 1: Kennismaken met gebiedsontwikkeling: wat is het eigenlijk en wie doen er aan mee?
 • De omvang van het onderwerp gebiedsontwikkeling
 • Een doorkijk naar de opzet en inhoud van de rest van de leergang
 • Verkenning van het speelveld (juridisch, financieel, ruimtelijk, functioneel) middels voorbeelden
 • De hoofdlijnen van beleid
 • De centrale casus en de bijbehorende opdrachten.
Dagdeel 2: De initiatieffase van een gebiedsontwikkelingsproject
 • De opzet van een goed projectplan
 • De omgevingsanalyse
 • Risicoanalyse en -management
 • Verhouding tussen project- en lijnorganisatie
 • Kerncompetenties bij projectmatig werken.
Dagdeel 3: Publiek-private samenwerking
 • Het waarom van samenwerken
 • De selectie van marktpartijen
 • De juridische vormgeving van samenwerking: welke vorm bij welk type samenwerking?
 • Tips en trucs voor het onderhandelen met partners en tegenstrevers.
Dagdeel 4: De stappen in ruimtelijke planvorming
 • Hoofdlijnen van Wro, Wabo, CHW en andere afkortingen
 • Reiswijzer
 • Omgevingswet
 • Beeldkwaliteit, stedenbouwkundig ontwerp, verkaveling, inrichting en beheer
 • Open planprocessen en co-creatie
 • Milieu en gebiedsontwikkeling.
Dagdeel 5: Grondbeleid en grondexploitatie
 • Grondbeleid in crisistijd
 • Het kostenverhaal
 • Risicomanagement
 • De opzet van een grondexploitatie.
Dagdeel 6: Opstalexploitatie en fiscaliteiten
 • Financiële samenhang tussen grond- en opstalexploitatie
 • Hoofdlijnen bij het bepalen van marktwaarde van onroerend goed
 • Korte behandeling van de meest voorkomende begrippen als Floor Space, Index, Bruto en Netto Aanvang Rendement etc.
 • Beoordelen van een opstalexploitatie.
Dagdeel 7: Introductie van benodigde competenties
 • Leidinggeven, overtuigen, (strategisch) adviseren & onderhandelen
 • Selectie actuele casus bij cursusleden
 • Rollenspel
 • Geselecteerde casus
 • Nabespreking.
Dagdeel 8: Eindgesprek
 • Tijdens een gesprek wordt in groepjes van maximaal 3 deelnemers aan de hand van de centrale casus de opgedane kennis en vaardigheden en het verband tussen de onderdelen daarvan besproken en getoetst.
 • Werkwijze
Resultaat
check
Na deze cursus heb je een brede en direct toepasbare kennis van gebiedsontwikkeling en –transformatie en de competenties die nodig zijn om in dit ingewikkelde vakgebied succesvol te kunnen zijn.