Omgevingswet
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Kom alles te weten over de opzet en inhoud van de Omgevingswet en wat dit voor jou en je organisatie gaat betekenen!
Inleiding
Inleiding

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Nu bestaan er nog verschillende wetten naast elkaar, maar een groot deel van die wetten en aanverwante regelgevingen (amvb’s en ministeriële regelingen) verdwijnen. Deze worden geïntegreerd in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Voor gemeenten betekent dit o.a. dat er één omgevingsplan komt, in plaats van de vele bestemmingsplannen. Het omgevingsplan vormt één van de zes kerninstrumenten van het nieuwe omgevingsrecht, wat uitgaat van uitnodigingsplanologie en vertrouwen.

Wil je tot het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt op gestructureerde wijze permanent werken aan de kennis- en vaardigheidsontwikkeling van jouw team? Kies dan voor het opleidingsabonnement Omgevingsrecht van Segment. 

Doelgroep

Juridisch medewerkers, vergunningsverleners, adviseurs, beleidsmakers van gemeenten en provincies op het gebied van ruimtelijke ordening / omgevingsrecht / vergunningverlening / milieu / natuur / water en medewerkers van Regionale Uitvoeringsdiensten.

Programma
Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • De aanleiding en inleiding op de Omgevingswet
  • Omgevingsvisie/ instructieregels
  • Omgevingsplan
  • Algemene Rijksregels voor activiteiten
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
  • Programmatische aanpak
  • Handhaving/ rechtsbescherming
  • De grote winsten van de Omgevingswet
  • Discussie.
Werkwijze
We behandelen de opzet en inhoud van het wetsvoorstel en belichten een aantal specifieke onderwerpen hieruit. Uiteraard is er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.
Resultaat
Na deze cursus ben je volledig op de hoogte van de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor jouw organisatie.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst