Identiteitsvaststelling, Authenticatie en Profiling
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Je krijgt vaak te maken met het vaststellen van de identiteit van een burger. In deze cursus gaan we in op de identiteitsfraude, hoe te handelen en de techniek achter de identiteitsdocumenten.
Inleiding
Inleiding

Binnen de gemeenten zijn diverse afdelingen belast met het vaststellen van de identiteit van burgers. Deze burgers melden zich met zeer uiteenlopende vragen bij uw gemeente. 

Segment heeft voor al deze medewerkers een training die aansluit bij deze zo specifieke en specialistisch kennis, welke al dan niet gewenst op maat kan worden verzorgd. Zeker binnen het vakgebied van de afdeling Burgerzaken is het relevant dat alle medewerkers regelmatig worden (bij)geschoold.

Doelgroep

KCC, frontoffice medewerkers Burgerzaken, personen verantwoordelijk voor identiteitscontrole zoals bancair personeel, koeriers, beveiligingsambtenaren, stembus medewerkers etc.

Programma
Ochtend
  • De ochtend staat in het teken van het vaststellen van de identiteit van de burger. Hiervoor moet je niet alleen kennis hebben van de Nederlandse Identiteitsdocumenten, maar heb je ook basiskennis nodig voor de beoordeling van de identiteitsdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie. Ook kennis op het gebied van profiling is relevant: is de aanbieder van het document ook wel de rechtmatige houder ervan? Je moet de foto op het document goed kunnen vergelijken met de aanbieder. Hier zullen we je dan ook in trainen.
Middag
  • Paspoorten en identiteitskaarten zijn de laatste jaren geëvalueerd van betrekkelijk eenvoudige papieren documenten naar (deels) hoogwaardige kunststof documenten voorzien van chiptechnologie. In de middag nemen we je mee naar de techniek van de chip, maar vooral ook naar het gebruik van deze elektronische / biometrische documenten in de praktijk van de gebruiker. Door achtergrondkennis van het gebruik van deze documenten in bijvoorbeeld geautomatiseerde grenspassage ben je je meer bewust van bijvoorbeeld de kwaliteit waaraan de aangeleverde pasfoto en vingerafdrukken moet voldoen, waardoor de burger het document in de meest uiteenlopende situaties zonder problemen kan gebruiken. Je bent dan ook in staat om meer complexe vragen met betrekking tot het gebruik van deze documenten door de burger te beantwoorden.
Werkwijze
Deze training zal worden verzorgd door een Documentdeskundige met ruime operationele ervaring op het gebied van document authenticatie alsmede een jarenlange ervaring op het verzorgen van trainingen binnen dit vakgebied.
Resultaat
Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de actualiteit van Identiteitsfraude en ken je de nieuwe trends en ontwikkelingen
Ook ben je je bewust van je taak bij identiteitsfraude