Identiteitsvaststelling, Authenticatie en Profiling
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Je krijgt vaak te maken met het vaststellen van de identiteit van een burger. In deze cursus gaan we in op de identiteitsfraude, hoe te handelen en de techniek achter de identiteitsdocumenten.
circles
Inleiding

Binnen de gemeenten zijn diverse afdelingen belast met het vaststellen van de identiteit van burgers. Deze burgers melden zich met zeer uiteenlopende vragen bij uw gemeente. 
Segment heeft voor al deze medewerkers een training die aansluit bij deze zo specifieke en specialistisch kennis, welke al dan niet gewenst op maat kan worden verzorgd. Zeker binnen het vakgebied van de afdeling Burgerzaken is het relevant dat alle medewerkers regelmatig worden (bij)geschoold.

circles
Doelgroep

KCC, frontoffice medewerkers Burgerzaken, personen verantwoordelijk voor identiteitscontrole zoals bancair personeel, koeriers, beveiligingsambtenaren, stembus medewerkers etc.

Programma
Ochtend
  • De ochtend staat in het teken van het vaststellen van de identiteit van de burger. Hiervoor moet je niet alleen kennis hebben van de Nederlandse Identiteitsdocumenten, maar heb je ook basiskennis nodig voor de beoordeling van de identiteitsdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie. Ook kennis op het gebied van profiling is relevant: is de aanbieder van het document ook wel de rechtmatige houder ervan? Je moet de foto op het document goed kunnen vergelijken met de aanbieder. Hier zullen we je dan ook in trainen.
Middag
  • Paspoorten en identiteitskaarten zijn de laatste jaren geëvolueerd van betrekkelijk eenvoudige papieren documenten naar (deels) hoogwaardige kunststof documenten voorzien van chiptechnologie. In de middag nemen we je mee naar de techniek van de chip, maar vooral ook naar het gebruik van deze elektronische/biometrische documenten in de praktijk van de gebruiker. Door achtergrondkennis van het gebruik van deze documenten in bijvoorbeeld geautomatiseerde grenspassages ben je meer bewust van bijvoorbeeld de kwaliteit waaraan de aangeleverde pasfoto en vingerafdrukken moeten voldoen. Het is de bedoeling dat de burger het document in de meest uiteenlopende situaties zonder problemen kan gebruiken. Met deze training stellen we  in staat om meer complexe vragen van de burger met betrekking tot het gebruik van deze documenten te beantwoorden.
Resultaat
check
Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de actualiteit van Identiteitsfraude en ken je de nieuwe trends en ontwikkelingen
check
Ook ben je je bewust van je taak bij identiteitsfraude
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina