Toekomstgericht managen - Werkconferentie
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Is jouw uitvoeringsprogramma VTH klaar voor de toekomst?
Is jouw uitvoeringsprogramma VTH klaar voor de toekomst?
Wat levert het op?
Is jouw uitvoeringsprogramma VTH klaar voor de toekomst?
 • Kan het team Veiligheid de ambities van het bestuur waarmaken?
 • Worden de maatregelen kwalitatief optimaal geformuleerd en geëvalueerd?
 • Wordt er geanticipeerd op de veranderende visie van de overheid op regelgeving, toezicht en handhaving en op de ontwikkelingen bij de politie? Het zogenaamde ‘ander blauw op straat’?

  Wil je je met collega’s uit de eigen gemeente en/of omliggende gemeenten verdiepen in deze vragen? Wil je tips krijgen of antwoorden formuleren? Dan is deze werkconferentie echt iets voor jou!

  In overleg organiseren we de werkconferentie in huis of samen met omliggende gemeenten.
Wat levert het op?

Antwoorden op vragen als:

• hoe zet je boa’s effectief in?
• hoe bereid je ze voor op de taken van morgen?
• Wat betekent dit voor de dagelijkse aansturing in de praktijk?

Je scant het eigen handhavingsuitvoeringsplan en dat van enkele andere vergelijkbare gemeenten. Je krijgt een helder beeld van de landelijke ontwikkelingen op het terrein van toezicht en handhaven en met name de spanning tussen streng en strak handhaven waar nodig en slimme preventie en ‘participatie met stakeholders’ waar dat kan. U beoordeelt of de ambities in het eigen uitvoeringsprogramma realistisch zijn en of de afdeling Toezicht en Handhaven ook kwalitatief kan leveren wat er gevraagd wordt, nu en in de toekomst. En we helpen u aandachtspunten en voornemens te formuleren die maken dat de afdeling T&H met de boa’s die u daarin beschikbaar hebt, de komende jaren kan leveren wat er gevraagd wordt, kwantitatief én kwalitatief.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de implementatie van handhavingsuitvoeringsplannen in de gemeente. Bij voorkeur een brede vertegenwoordiging; uiteraard de afdelingsmanager T&H maar ook vertegenwoordigers van HR en van de relevante beleidsafdelingen.

Combinaties met omliggende gemeenten is mogelijk.

Programma (twee dagen met avondprogramma)
 • Inleidingen en discussie over de ontwikkeling van toezicht en handhaving in de publieke ruimte en wat dit betekent voor de boa-functie in domein 1;Een vergrootglas op competenties: wat moeten boa’s kunnen en in hoeverre zijn boa’s op de verschillende taken in te zetten;
 • Ken je grenzen: hoe beschermen we de boa die kwalitatief aan zijn limiet zit en hoe dagen we de boa uit die meer wil of moet kunnen;
 • Bottom-up: hoe kun je de interne organisatie zo beïnvloeden dat de ambities matchen met de mogelijkheden?
 • Toekomstgericht ontwikkelen: welke invloed heeft dit alles op de scholing en ontwikkeling. Wat is de rol van de teammanager of de senior boa? Hoe ondersteunt HR?
 • Gaande de werkconferentie worden de inzichten – samen met collega’s – vertaald in voornemens en plannen die de eigen afdeling toekomstbestendig maken.
BoAcademie
Deze werkconferentie maakt deel uit van de BoAcademie.
Cursus
Docent
Hans Koning
Docent
Dick Ruimschotel
Contact
Coosje Vink
Vragen? Neem dan contact op met onze programmacoördinator.
Wachtlijst