Themadag bezwaar en beroep in fiscale zaken
Eerstvolgende datum:
17-03-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Een themadag om alle zaken rond de procedure bezwaar en beroep nog eens goed onder de loep te nemen.
Inleiding
Inleiding

Beroepsprocedures in belastingzaken worden in eerste instantie behandeld door de rechtbanken en in hoger beroep door de gerechtshoven. We gaan in op het fiscale procesrecht en met name op de gevolgen hiervan voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten en waterschappen,

 o.a. bij het schrijven van verweerschriften en de mondelinge behandelingen. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de proceskostenvergoeding. De gehele bezwaarprocedure, van ontvangst tot aan hoorzitting en uitspraak, wordt doorlopen.

Doelgroep

Medewerkers bezwaar en beroep, juridisch medewerkers gemeenten, leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies, senior consulenten en ervaren kwaliteitsmedewerkers

Programma
  • de ontvankelijkheid, de bewijslast, de no-cure/no-paybureaus, het digitaal bezwaar maken, het digitaal uitspraak doen, de hoorzitting, de proceskosten en het uitspraak doen
  • de communicatieaspecten bij ontvangst, hoorzitting en uitspraak
  • het verzamelen van relevante gegevens, de opbouw van het dossier en het toetsen van de beroepswaardigheid van de uitspraak
  • de mogelijkheden van mediation naast de bezwaarberoepsprocedure
  • de relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • het onderscheid tussen klacht en bezwaar.
Bijzonderheden
Wil je deze themadag met meerdere collega's volgen? Zijn de wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een inhuisuitvoering de ideale oplossing.
Resultaat
Je bent beter in staat bezwaren inhoudelijk te beoordelen
Je voert beroepsprocedures beter
Je hebt meer juridische verdieping voor de bezwaar- en beroepspraktijk.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met onze opleidingscoördinator. 033 - 434 50 80