Bestemmingsplannen toetsen - voor frontofficemedewerkers -
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In deze cursus leer je hoe een bestemmingsplan in elkaar zit en hoe je aanvragen hieraan kunt toetsen.
Inleiding
Inleiding

Het omgevingsloket is steeds vaker onderdeel van de afdeling Publiekszaken of het KCC. Maar ook als er taken overgaan naar de Omgevingsdienst, blijven burgers en bedrijven gebaat bij een deskundige frontoffice. Informatieverstrekking over bestemmingsplannen en het toetsen van een bouwaanvraag aan bestemmingsplannen zijn taken waar veel belangen mee gemoeid zijn. 

Door burgers en bedrijven wordt dan ook veel verwacht van het contact met de medewerkers van het omgevingsloket. Tijdens deze intensieve cursusdag verkennen we gezamenlijk hoe een bestemmingsplan in elkaar zit en welke (juridische) haken en ogen daaraan zitten.

Doelgroep

Medewerkers van het omgevingsloket binnen de afdeling Publiekszaken / KCC die niet dagelijks, maar wel met regelmaat in aanraking komen met bestemmingsplannen.

Programma
Algemene inleiding
 • Wro
 • Bro
 • Wabo
 • www.ruimtelijkeplannen.nl
 • vergunningvrij bouwen/BOR
 • omgevingswet
Bestemmingsplannen
 • soorten bestemmingsplannen
 • flexibiliteitbepalingen
 • verbeelding
 • regels
 • toelichting
Werkwijze bestemmingsplantoetsing
 • formats
 • logische opbouw
 • interpretatie
Werkwijze
We werken in deze cursus met praktijkcasussen binnen de gemeente. Het is absoluut niet de bedoeling om daarbij heel diepgaand op de verschillende juridische en bestuurlijke merites in te gaan, maar wel zodanig dat je een goed besef hebt van de betekenis van een bestemmingsplan
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je kennis van en inzicht in de opzet en het wettelijke kader van bestemmingsplannen.
Cursus
Contact
Joke Tarhan
Vragen? Bel onze coördinator in huis.