Wet BRP voor ervaren medewerkers
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In deze cursus worden alle wijzigingen van de Wet BRP ten opzichte van de Wet GBA behandeld.
Inleiding
Inleiding

Op 6 januari 2014 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) vervangen door de Wet basisregistratie personen (BRP). De meeste wettelijke bepalingen uit de nieuwe wet worden al uitgevoerd, maar andere moeten nog in werking treden. En dan zijn er nog talloze veranderingen die recent zijn doorgevoerd, zoals de wetten Lesbisch ouderschap, Gelijkstelling huwelijk met het partnerschap en Transgenders.

Ook is het Register niet ingezetene (RN) op het GBA-netwerk aangesloten en is Logisch Ontwerp 3.9 in werking getreden. Al deze wijzigingen hebben natuurlijk gevolgen voor de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert. In deze cursus leer je hier alles over.

Doelgroep

Medewerkers en procesmanagers Burgerzaken die al enige jaren ervaring hebben met de GBA-processen en weten wat er in de Wet GBA allemaal was geregeld.

Programma
  • We nemen de Wet BRP van voor tot achter met je door en staan wat langer stil bij de zaken die wezenlijk verschillen van de Wet GBA.
  • Ook het Besluit BRP en de Regeling BRP worden behandeld.
  • We besteden natuurlijk veel aandacht aan de zaken die binnen de gemeente moeten zijn geregeld voor de invoering van de nieuwe wet.
Werkwijze
Binnen deze cursus is uiteraard voldoende mogelijkheid voor het behandelen van vragen. Op gezette momenten checkt de docent de opgedane kennis.
Resultaat
Na deze cursus ken je de belangrijkste onderdelen van de Wet BRP door en door en weet je waarin deze wet verschilt van de Wet GBA.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet en deze cursus is de invoering van de Registratie Niet-Ingezetenen.
Met de opgedane kennis kun je binnen de gemeente een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de uitwerking van de invoering van de Wet BRP.
Cursus
Contact
Joke Tarhan
Vragen? Bel onze coördinator in huis.