Het Marokkaanse familierecht
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Cursus over de toepassing van Marokkaans familierecht op het terrein van huwelijk, afstamming en naamrecht.
Inleiding
Inleiding

Met de komst naar Nederland van migranten uit Marokko is in veel gevallen het Marokkaanse familierecht meegereisd. Zo kunnen we in Nederland te maken krijgen met het toepassen van Marokkaans familierecht op het terrein van huwelijk, afstamming en naamrecht.

Rechtsverhoudingen die in Marokko zijn ontstaan zoals bij voorbeeld verstotingen, worden bovendien regelmatig voor erkenning voorgelegd aan Nederlandse instanties. Dergelijke situaties vereisen een diepgaande kennis van het Marokkaanse familierecht en van de Nederlandse regels van het internationale privaatrecht.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die betrokken zijn bij de beoordeling van de geldigheid van Marokkaanse huwelijken en verstotingen (echtscheidingen) en medewerkers die inzicht in en kennis behoeven van het Marokkaanse naamrecht en de registratie van de burgerlijke stand.

Programma
  • de wijze van totstandkoming en de registratie in Marokko van aldaar gesloten huwelijken en huwelijksbevestigingen en de erkenning daarvan in Nederland op grond van de artikelen 27 tot en met 34 van boek 10 BW
  • de erkenning van in Marokko tot stand gekomen verstotingen op grond van de artikelen 54 tot en met 59 van boek 10 BW
  • de naamsgevolgen verbonden aan de hiervoor genoemde onderwerpen
  • de registratie van rechtsfeiten en -handelingen zoals geboorte, overlijden, huwelijken en verstotingen in de Marokkaanse registers van de burgerlijke stand
  • het Marokkaanse afstammingsrecht voor de toepassing in de Nederlandse registers van de Burgerlijke Stand
  • het in bepaalde situaties niet-accepteren van polygame huwelijken van Marokkanen (wijziging Wet tegengaan huwelijksdwang per 5 december 2015)
  • afschriften en uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand en het livret de famille
Werkwijze
Aan de hand van casuïstiek wordt voor de vertaling naar de praktijk gezorgd.