Zorgleerlingen - Gesprekstechnieken
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Hoe ga je om met agressieve communicatie in de klas? We gaan aan de slag met gesprekstechnieken.
Inleiding
Inleiding

'Een goed gesprek'

Overleggen met ouders, samenwerken met collega’s, slecht nieuws brengen, aansluiten bij de belevingswereld van een kind, motiveren van een leerling met faalangst, enzovoort. Als leerkracht in het basisonderwijs krijg je met veel verschillende situaties te maken waarbij gesprekstechnieken een houvast vormen.

En hoe reageer jij bij agressie? Een boze vader die verhaal bij je komt halen voor de onvoldoende van zijn dochter, een buurtgenoot die scheldend, tijdens jouw pauze, het volle schoolplein op komt rennen vanwege geluidsoverlast, je collega die in tranen bij je komt vanwege een vechtpartij in haar klas of die moeder die nooit op afspraken verschijnt en haar telefoon nooit opneemt. In deze training gaan we aan de slag met verschillende gesprekstechnieken en oefenen we hoe je met agressieve communicatie kan omgaan.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Programma
 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (zelfreflectie)
 • Opdracht communicatiestijlen
 • Theoretische achtergrond:
 • gespreksvoering met kinderen
 • gesprekstechnieken
 • communicatievoorwaarden
 • metacommunicatie
 • sociale vaardigheden
 • Pauze
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Agressie
 • Opdracht rollenspel
 • Afsluiting
Werkwijze
Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, zoals audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.
Bijzonderheden
Deze module is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.
Resultaat
Inzicht in eigen communicatiestijl - sterke kanten en valkuilen
(Her)kennen en benoemen van communicatievoorwaarden en gesprekstechnieken
Het kunnen inzetten van verschillende gesprekstechnieken (open vragen, samenvatten, herhalen, parafraseren)
Inzicht in non-verbale communicatie en het kunnen toepassen daarvan
Inzicht in metacommunicatie en het kunnen toepassen daarvan
Inzicht in het voeren van een slechtnieuwsgesprek
Het kunnen omgaan met emoties tijdens een gesprek
(Her)kennen en verkennen van eigen behoeften ten aanzien van het omgaan met agressie tijdens een gesprek
Kunnen handelen op een manier die de-escalerend werkt bij agressieve uitingen.
Cursus
Docent
Milja te Selle-van Dijk
Modulen
In huis
Modulen

De training 'Zorgleerlingen in het regulier onderwijs' bestaat uit 6 modulen. Deze zesde module maakt onderdeel uit van een totaal aanbod, maar de modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden:
1. Autismespectrumstoornissen (ASS)
2. Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
3. Gedragsstoornissen (ODD-CD)
4. Angst- en stemmingsstoornissen
5. Hechtingsstoornissen
6. Daar ben je nu

In huis

Deze training is bij uitstek geschikt om in huis te verzorgen. Door de training gezamenlijk te volgen, vorm je elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen én kan het werken met zorgleerlingen structureel worden doorgevoerd. Dit zorgt voor rust voor alle leerlingen op school!

De training wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op:
- (woensdag-) middagen
- avonden
- studiedagen