Zorgleerlingen - Hechtingsstoornissen
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Zelfreflectie en intervisie met collega’s bij omgaan met kinderen met hechtingsproblematiek.
Inleiding
Inleiding

'The kids who need the most love will ask for it in the most unloving ways.' (Russel Barkley)

Volgens schatting heeft ongeveer 1 procent van alle kinderen een hechtingsstoornis. Niet altijd hoeft er sprake te zijn van een hechtingsstoornis, maar is het kind wel onveilig gehecht. Langdurige onveilige hechting zorgt voor probleemgedrag dat tot uiting komt in gedrag naar anderen en op school. Denk aan geen vertrouwen in zichzelf en anderen hebben, problemen met gezagsaanvaarding, niet aanvoelen wat wel en niet kan, niet in staat om relaties in stand te houden, weinig leren uit ervaringen. 

Voor een leerkracht is het moeilijk om met een leerling met hechtingsproblematiek om te gaan. Je wilt graag een band opbouwen met je leerlingen, maar met deze leerlingen kun je dat juist beter niet doen. Wat dan wel? En wat roept het kind met hechtingsproblematiek bij jou op? Hoe is jouw eigen werkmodel als je kijkt naar het begrip hechting? In deze module wordt een beroep gedaan op zelfreflectie. Om het kind met hechtingsproblemen te kunnen begeleiden in de klas is ook een teamgerichte aanpak nodig. Intervisie is hier een handig hulpmiddel voor en wordt om deze reden geoefend in deze training.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Programma
 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (reflectieopdracht)
 • Theoretische achtergrond:
 • wat is hechting? (videofragment)
 • ontwikkelingsfasen gezonde hechting
 • verschillende categorieën gehechtheid (videofragment)
 • diagnose hechtingsstoornis
 • Pauze
 • Onderwijs en hechting; leerproblemen
 • Opdracht (intervisie) gericht op aanpak
 • Teamgerichte aanpak
 • Bespreken van algemene handelingsgerichte adviezen
 • Afsluiting
Werkwijze
Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, zoals audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.
Bijzonderheden
Deze module is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.
Resultaat
Inzicht in eigen handelen in de omgang met leerlingen met hechtingsproblematiek
Kennis opgedaan en opgefrist rondom hechting: (Her)kennen en benoemen van de ontwikkelingsstadia van hechting. De verschillende hechtingsstijlen kunnen benoemen. (Her)kennen en benoemen van kenmerken van een hechtingsstoornis.
Inzicht in de algemene leerproblemen voorkomend bij hechtingsproblematiek
Kunnen toepassen van intervisie en leren vanuit interactie met je collega
Zelf formuleren en verkrijgen van adviezen om eigen handelen te verbeteren
Kunnen reageren en inspelen op (onderwijs)behoeften van leerlingen met hechtingsproblematiek
Kunnen toepassen van een teamgerichte aanpak gericht op leerlingen met hechtingsproblematiek
Cursus
Docent
Milja te Selle-van Dijk
Modulen
In huis
Modulen

De training 'Zorgleerlingen in het regulier onderwijs' bestaat uit 6 modulen. Deze vijfde module maakt onderdeel uit van een totaal aanbod, maar de modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden:
1. Autismespectrumstoornissen (ASS)
2. Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
3. Gedragsstoornissen (ODD-CD)
4. Angst- en stemmingsstoornissen
5. Daar ben je nu
6. Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

In huis

Deze training is bij uitstek geschikt om in huis te verzorgen. Door de training gezamenlijk te volgen, vorm je elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen én kan het werken met zorgleerlingen structureel worden doorgevoerd. Dit zorgt voor rust voor alle leerlingen op school!

De training wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op:
- (woensdag-) middagen
- avonden
- studiedagen