Zorgleerlingen - Angst- en stemmingsstoornissen
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Hoe speel je in op de onderwijsbehoeften van kinderen met internaliserende stoornissen?
Inleiding
Inleiding

'Hoe de oplossing voor je probleem eigenlijk het grootste probleem wordt.'

Een cryptische omschrijving voor Angst- en stemmingsstoornissen; in deze module wordt duidelijk hoe ingewikkeld deze categorie stoornissen is en met name het omgaan ermee. De verschillende Angst- en stemmingsstoornissen worden besproken en de link naar de praktijk wordt gelegd. 

Wanneer is er sprake van een stoornis? Iedereen is weleens ‘depri’. Hoe verhoudt zich dat tot de verschillende vormen van stemmingsstoornissen? Hoe ga je om met een angstig kind? Welke do’s en don’ts zijn er voor kinderen met een angst- of stemmingsstoornis?

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Programma
 • Kennismaking met elkaar en het onderwerp (zelfreflectie)
 • Theoretische achtergrond angststoornissen:
 • kenmerken
 • oorzaken, voorkomen
 • Aanpak
 • opdracht: casus oplossingsgericht handelen / mindmappen
 • Theoretische achtergrond angststoornissen:
 • diagnose
 • typen stoornissen
 • Pauze
 • Ontspanningsoefening
 • Theoretische achtergrond stemmingsstoornissen:
 • typen stoornissen
 • oorzaken en voorkomen
 • Algemene aanpak
 • opdracht: oefening met G model
 • Afsluiting
Werkwijze
Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, zoals audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.
Bijzonderheden
Deze module is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.
Resultaat
(Her)kennen en benoemen van verschillende angst- en stemmingsstoornissen
Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van angst- en stemmingsstoornissen
Oplossingsgerichte adviezen kunnen bedenken en formuleren ten opzichte van leerlingen met angst- en stemmingsstoornissen in de klas
Kunnen reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met angst- en stemmingsstoornissen
Kunnen toepassen van gedragsveranderingtechnieken zoals het G-model.
Cursus
Docent
Milja te Selle-van Dijk
Modulen
In huis
Modulen

De training 'Zorgleerlingen in het regulier onderwijs' bestaat uit 6 modulen. Deze vierde module maakt onderdeel uit van een totaal aanbod, maar de modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden:
1. Autismespectrumstoornissen (ASS)
2. Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
3. Gedragsstoornissen (ODD-CD)
4. Daar ben je nu
5. Hechtingsstoornissen
6. Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

In huis

Deze training is bij uitstek geschikt om in huis te verzorgen. Door de training gezamenlijk te volgen, vorm je elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen én kan het werken met zorgleerlingen structureel worden doorgevoerd. Dit zorgt voor rust voor alle leerlingen op school!

De training wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op:
- (woensdag-) middagen
- avonden
- studiedagen