Zorgleerlingen - Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Hoe help je het kind met een gedragsstoornis te functioneren in de ‘reguliere’ klas.
Inleiding
Inleiding

'Wie belangstelling wil wekken, moet provoceren' (Salvador Dalí)

In deze module worden gedragsstoornissen onderscheiden van gedragsproblemen. De verschillende gedragsstoornissen worden uitgewerkt aan de hand van praktische voorbeelden. ODD, een diagnose die vaak afschrikt. Waar komt het opstandige gedrag vandaan? Kun je achter het gedrag kijken?

Welke behoeften heeft de leerling en welke behoeften heb je zelf of je collega ten aanzien van het omgaan met leerlingen met gedragsstoornissen en de veiligheid op school en in de klas? De benadering en aanpak van leerlingen met gedragsstoornissen in de klas vormt een belangrijk onderdeel van deze training.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Programma
  • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
  • Opdracht casus oplossingsgericht denken
Theoretische achtergrond:
  • diagnose
  • typen stoornissen
  • kenmerken
  • oorzaken, voorkomen en comorbiditeit
  • Pauze
  • Aanpak
  • Afsluiting
Werkwijze
Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, zoals audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.
Bijzonderheden
Deze module is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.
Resultaat
(Her)kennen en benoemen van kenmerken van gedragsstoornissen
(Her)kennen en benoemen van de verschillende gedragsstoornissen
Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van gedragsstoornissen
Kunnen reageren en inspelen op (onderwijs)behoeften van leerlingen met gedragsstoornissen
Oplossingsgerichte adviezen kunnen bedenken en formuleren ten opzichte van leerlingen met gedragsstoornissen in de klas.
Cursus
Docent
Milja te Selle-van Dijk
Modulen
In huis
Modulen

De training 'Zorgleerlingen in het regulier onderwijs' bestaat uit 6 modulen. Deze derde module maakt onderdeel uit van een totaal aanbod, maar de modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden:

1. Autismespectrumstoornissen (ASS)
2. Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
3. Daar ben je nu
4. Angst- en stemmingsstoornissen
5. Hechtingsstoornissen
6. Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

In huis

Deze training is bij uitstek geschikt om in huis te verzorgen. Door de training gezamenlijk te volgen, vorm je elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen én kan het werken met zorgleerlingen structureel worden doorgevoerd. Dit zorgt voor rust voor alle leerlingen op school!

De training wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op:
- (woensdag-) middagen
- avonden
- studiedagen