Zorgleerlingen - Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
We bieden je praktische tips, oefeningen en casussen voor de juiste omgang met leerlingen met een aandachtstekortstoornis, zoals ADHD.
Inleiding
Inleiding

Druk en onrustig? Of energiek en enthousiast? 
ADHD, vaak uitgelegd als Alle Dagen Heel Druk, maar is dat wel juist? We kijken verder dan de afkorting en zien dat een aandachtstekortstoornis zeer ingrijpend is, voor de omgeving, maar zeker voor de leerling zelf. Hoe ga jij er mee om in de klas? 

We behandelen de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en medicatie. Extra aandacht wordt besteed aan de sterke kanten van leerlingen met een Aandachtstekortstoornis, onder andere door het maken van een sterkte- zwakteanalyse.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Programma
Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp
  • interactie
  • Pauze
Aanpak
  • opdracht mindfullness
  • opdracht sterkte- zwakte analyse
  • opdracht casus
  • handelingsgerichte adviezen
  • Afsluiting
Werkwijze
Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, zoals audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.
Bijzonderheden
Deze module is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.
Resultaat
(Her)kennen en benoemen van kenmerken Aandachtstekortstoornissen.
(Her)kennen en benoemen van verschillende vormen van Aandachtstekortstoornissen.
Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van Aandachtstekortstoornissen.
Kunnen reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met een Aandachtstekortstoornis.
Kunnen maken van een sterkte- zwakte analyse aan de hand van een casus
Cursus
Docent
Milja te Selle-van Dijk
Modulen
In huis
Modulen

De training 'Zorgleerlingen in het regulier onderwijs' bestaat uit 6 modulen. Deze tweede module maakt onderdeel uit van een totaal aanbod, maar deze modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden:

1. Autismespectrumstoornissen (ASS)
2. Daar ben je nu
3. Gedragsstoornissen (ODD-CD)
4. Angst- en stemmingsstoornissen
5. Hechtingsstoornissen
6. Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

In huis

Deze training is bij uitstek geschikt om in huis te verzorgen. Door de training gezamenlijk te volgen, vorm je elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen én kan het werken met zorgleerlingen structureel worden doorgevoerd. Dit zorgt voor rust voor alle leerlingen op school!

De training wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op:
- (woensdag-) middagen
- avonden
- studiedagen