Raad en Daad - 'Gemeentefinanciën'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Het huishoudboekje van de gemeente.
Inleiding
Inleiding

Financiën vormen een van de belangrijkste pijlers voor sturing binnen een gemeente. Maar waar bestaan gemeentefinanciën nu eigenlijk uit? 

Hoe ziet het huishoudboekje van je gemeente er uit? Waaruit bestaat de planning-en-controlcyclus? En welke documenten horen bij jouw kaderstellende of controlerende rol?

circles
Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • Gemeente en Financiën
  • de P&C-cyclus van jouw gemeente
  • de balans van de gemeente
  • budgetten en kredieten, kosten en uitgaven.
Resultaat
check
Na het volgen van deze module heb je meer inzicht in de inkomsten en uitgaven van jouw gemeente.
check
En je weet welke documenten je wanneer mag verwachten en welke functies deze hebben in de gehele planning-encontrolcyclus.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina