Raad en Daad - 'Gemeentefinanciën'
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Het huishoudboekje van de gemeente.
Inleiding
Inleiding

Financiën vormen een van de belangrijkste pijlers voor sturing binnen een gemeente. Maar waar bestaan gemeentefinanciën nu eigenlijk uit? 

Hoe ziet het huishoudboekje van je gemeente er uit? Waaruit bestaat de planning-en-controlcyclus? En welke documenten horen bij jouw kaderstellende of controlerende rol?

Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • Gemeente en Financiën
  • de P&C-cyclus van jouw gemeente
  • de balans van de gemeente
  • budgetten en kredieten, kosten en uitgaven.
Werkwijze
Naast een theoretisch gedeelte wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend.
Resultaat
Na het volgen van deze module heb je meer inzicht in de inkomsten en uitgaven van jouw gemeente.
En je weet welke documenten je wanneer mag verwachten en welke functies deze hebben in de gehele planning-encontrolcyclus.
Cursus
Bijzonderheden
De trainingen verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden) en kunnen tijdens bijvoorbeeld een raadsavond gegeven worden. Maatwerk is ons specialisme en dat maakt het aantal trainingsmogelijkheden onbeperkt.
Wachtlijst