Raad en Daad - 'Meer samenleving, minder overheid'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
De rol van de raad in een participatiesamenleving.
Inleiding
Inleiding

In zijn eerste troonrede had de Koning het over de participatiesamenleving. Burgers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. In deze module kijken we naar de gevolgen hiervan voor de gemeenteraad. De verandering naar een meer netwerk- en participatiegerichte samenleving vraagt namelijk niet alleen actie van burgers. Ook de lokale politiek zal een omslag moeten maken.

Maar hoe doe je dat? Dat is de vraag waar we in deze workshop mee aan de gang gaan. Aan de orde komt onder andere hoe je als raadslid de rol als volksvertegenwoordiger kunt blijven invullen. Bijvoorbeeld door te verbinden in plaats van te besturen en in te zetten op proces in plaats van inhoud. En hoe communicatie hierbij een rol speelt.

circles
Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • De participatiesamenleving
  • Volksvertegenwoordiging, toen en nu
  • De participatieladder
  • Veranderingen in de maatschappij
  • Meer transparantie, betrouwbaarheid
  • De rol van nieuwe communicatie zoals sociale media.
Resultaat
check
Na het volgen van deze module hebben deelnemers kennis van de participatiesamenleving.
check
Zij weten wat dat betekent voor de rol van een gemeenteraad.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina