Raad en Daad - 'Sociale media'
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Raadslid en sociale media, de do's en dont's.
Inleiding
Inleiding

'We moeten ook meer op sociale media doen.' Wie heeft dat niet eens gedacht? In deze workshop krijg je inzicht in de verschillende vormen van sociale media, leer je wanneer Facebook een goed idee is en hoe je als raadslid Twitter (beter) kunt gebruiken.

Je leert wat sociale media jou en jouw partij en jouw raad opleveren en ook wanneer je beter geen sociale media in kunt zetten. Door de opkomst van sociale media zijn burgers mondiger, is de wereld transparanter en zou contact tussen lokale politiek en burger makkelijker moeten zijn. Maar toch blijkt dit laatste voor raadsleden best nog lastig te zijn.

Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • Sociale media, wat zijn het eigenlijk?
  • welke vormen zijn er nu en welke zijn passé?
  • doel van sociale media
  • wat verandert er voor jou als raadslid of griffemedewerker?
  • wanneer wel en wanneer liever niet?
Werkwijze
  • Na een kort theoretisch gedeelte over sociale media wordt aan de hand van voorbeelden van andere gemeenteraden en van bedrijven gekeken naar een effectieve toepassing van sociale media. Raadsleden die al sociale media gebruiken kunnen voorafgaande aan de cursus via sociale media met de trainer van gedachten wisselen over de cursus. Dit wordt geïntegreerd in het programma.
Resultaat
Na het volgen van deze module hebben deelnemers kennis van de verschillende vormen van sociale media.
Zij weten welke vorm het beste ingezet kan worden in verschillende situaties.
Cursus
Bijzonderheden
De trainingen verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden) en kunnen tijdens bijvoorbeeld een raadsavond gegeven worden. Maatwerk is ons specialisme en dat maakt het aantal trainingsmogelijkheden onbeperkt.
Wachtlijst