Opleiding RTGB+
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Professioneel handelen in alle situaties - Niet uitsluitend het trainen van weerbaarheid - Nooit meer samengeknepen billen = voel je veilig
Inleiding
Inleiding

Onze training RTGB+ (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing) is uniek in Nederland. We gaan verder dan de standaard RTGB; en besteden via een gedragsmodel dat uniek is voor de Nederlandse markt, extra aandacht aan mentale weerbaarheid om je veiligheidsgevoel te vergroten.

Omdat we deze training in huis, op locatie geven en jouw medewerkers dus met elkaar trainen, wordt het team beter stuurbaar op leergedrag. Geen oneigenlijke discussies over randzaken met medewerkers uit andere gebieden, maar juist aan de slag met de training vanuit de lokale praktijkbehoefte. Trainen op straat, in het eigen gebied, met de eigen collega’s T&H, behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

circles
Doelgroep

Alle gecertificeerde boa’s met een geweldsbevoegdheid die de jaarlijkse bijscholing RTGB willen volgen.

Programma Opleiding RTGB+

De training bereidt je natuurlijk voor op het landelijk erkende examen vanuit de Politieacademie. Wij hebben trainers voor alle geweldsbevoegdheden. Maar wij gaan verder:

het teamleren in de praktijk wordt verbeterd door het versterken van leercompetenties. Medewerkers reflecteren door middel van specifieke methodieken met elkaar op praktijksituaties. Door 'oordeelvrij' in gesprek te kunnen zijn wordt de veiligheid in de groep groter en het teamleren in de dagelijkse beroepspraktijk versterkt. Het echte leren vindt toch plaats in de praktijk, dáár waar de medewerker vooral zelf tot inzicht komt op het eigen handelen.

Psycho-educatie over het effect van spanning en druk op gedrag en vaardigheden geven inzicht in de eigen en andermans stressreacties. Door middel van 'Het goede gesprek' leren we deelnemers daar met elkaar op terug te kijken.

De leerinhoud is vraag gestuurd en dus flexibel en overstijgend aan RTGB. Een trainingsdag kan er globaal –omdat het maatwerk is- als volgt uitzien:

  • Praktijk: technische vaardigheden RTGB en overige aanhoudingstechnieken
  • praktijk: toegepaste aanhoudingsvaardigheden en benaderingstechnieken in groepsverband, eventueel gekoppeld aan maatwerkthema’s zoals b.v. biken of verwarde personen
  • theorie en praktijk; psycho-educatie / mentale weerbaarheid / verbale weerbaarheid
  • theorie; rechts- en wetskennis, activerende werkvormen en casuïstiek
  • praktijk casuïstiek: integratie dag-onderdelen, zelf reflecteren
Werkwijze

Er wordt praktijkgericht, interactief, open en gericht op de eigen werkomgeving met elkaar gewerkt. Dit gaat verder dan de eisen van de RTGB en inbreng van eigen casussen werkt natuurlijk resultaatbevorderend.

Bijzonderheden
Extra mogelijkheden
Bijzonderheden

Dit RTGB-traject is specifiek ontworpen om in huis te volgen. Wij komen graag op locatie, dus voor de deelnemers geen verlies van kostbare trainingstijd door lange reisbewegingen

Wij hechten er veel belang aan om ons programma voortdurend samen door te ontwikkelen. In dat opzicht zijn wij een ontwikkelpartner die staat voor de uitdaging om medewerkers optimaal te ondersteunen en te begeleiden vanuit hun praktijkbehoefte!

Extra mogelijkheden
  • Indien gewenst, kunnen we een vakkundige coach inzetten voor het begeleiden van medewerkers in de praktijk (meelopen).
  • Opvang en nazorg voor team en/of medewerkers. Het kan voorkomen dat een medewerker of het team behoefte heeft aan opvang en nazorg naar aanleiding van een indrukwekkende gebeurtenis. Ook daar waar het gaat om een geweldsaanwending kunnen we ingehuurd worden voor een specifieke inhoudelijke en/of emotionele debriefing, dan wel om daarin procesmatig te adviseren. Wij beschikken over specialisten met ervaring vanuit het werkveld IBT Politie, die juridisch, vakmatig en qua opvang goed zijn opgeleid en onderlegd.
Resultaat
check
Je kennis en kunde wordt op permanente wijze onderhouden.
check
Je beheerst de theorie en praktijk van de Regeling Toetsing Geweldsbeheerding Boa
check
Het vertrouwen in jezelf en in je collega’s groeit en zo kun je in lastige situaties je hoofd koel houden en professioneel handelen.
check
Boa’s worden duurzaam veerkrachtiger en weerbaarder
Data en details
Data
Op aanvraag
Duur
Op aanvraag
Locatie
In huis
Prijs

Op aanvraag

Docent