Raad en Daad - 'Intergemeentelijke samenwerking'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Hoe houd je er grip op?
Inleiding
Inleiding

Als gevolg van de nieuwe taken die de gemeenten op hun bordje hebben, zien we steeds meer intensivering van intergemeentelijke samenwerking. Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe en gemeenten willen steeds meer zichzelf ontwikkelen als 'regie-gemeente'. 

'Grip op gemeenschappelijke regelingen' is hierdoor een kreet die steeds vaker geroepen wordt in de diverse gemeenten.  Maar wat is 'grip' nu eigenlijk? Hoe verkrijg je dat? En in hoeverre is het eigenlijk wel mogelijk om grip te hebben op taken die we buiten de deur hebben gezet? En welke rechten en plichten heb je als raadslid hierin?

circles
Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • Wat is intergemeentelijke samenwerking? En wat is het verschil tussen verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen?
  • Welke samenwerkingsvormen kent de wet op gemeenschappelijke regelingen?
  • Is er sprake van afname van democratische legitimiteit door intergemeentelijke samenwerking en zo ja, wat kunt u er tegen doen?
  • Hoe krijg je grip op samenwerkingsverbanden?
  • Welke rechten en plichten heb je als raadslid volgens de wet gemeenschappelijke regelingen?
Resultaat
check
Op basis van de module krijgen de deelnemers inzicht in het formele kader van intergemeentelijke samenwerking.
check
Je weet wanneer je samenwerking moet aangaan en hoe de grip op deze samenwerkingsverbanden kan worden behouden.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina