Raad en Daad - 'Controleren'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Behaalt het college de gestelde doelen wel?
circles
Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Inleiding
Inleiding

Op basis van de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Hiermee is de raad het beleidsbepalend orgaan en voert het college het beleid uit. Om een vinger aan de pols te houden of het college de beoogde doelen haalt, heeft de raad een controlerende rol. Die controlerende rol strekt zich ook uit tot die beleidsgebieden waar het college en/of de burgemeester het beleidsbepalend orgaan is. Immers de raad is het hoogste orgaan.

In alle gevallen waar de raad vindt dat het college niet op een adequate wijze bestuurt, kan zij ingrijpen door bijvoorbeeld het wegsturen van het college. De gemeenteraad kan strikt formeel de burgemeester niet wegsturen, doch de huidige praktijk laat zien dat in gevallen waarbij de raad het vertrouwen in een burgemeester opzegt, deze toch zijn ontslag zal indienen.

Programma
We gaan in op de volgende zaken:
  • Wat is de controlerende rol van de gemeenteraad?
  • Wat zijn de controle-instrumenten?
  • Welk instrument pas je wanneer toe?
  • Praktijkoefeningen.
Resultaat
check
Na het volgen van deze training weet men:
welke controle-instrumenten er zijn en hoe en wanneer deze instrumenten ingezet worden.
check
Ook weet je wat het onderscheid is tussen recht- en doelmatigheid beleid.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina