Raad en Daad - 'Kaders stellen'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Zonder kaders is het college stuurloos.
Inleiding
Inleiding

Een van die rollen van een raadslid is kaders stellen. Geen begrip dat is vastgelegd in de Gemeentewet of in de Wet dualisering gemeentebestuur, dus geen verplichting die lijnrecht uit de wetgeving volgt. Kaderstelling is een keuze die raadsleden maken om actiever hun invloed op de hoofdlijnen van het beleid te laten gelden. De kaders die een raad stelt, zijn op te vatten als opdrachten en randvoorwaarden waarbinnen het college een bepaald onderwerp moet uitwerken of uitvoeren. Een opdracht waarmee je aangeeft welk doel je wilt bereiken; een randvoorwaarde waarmee je bijvoorbeeld aangeeft binnen hoeveel tijd je bepaalde informatie wilt hebben. Heldere kaders bakenen het speelveld van het college af. 

Zonder kaders is het college in feite stuurloos. Maar: bij een te ver ingevuld kader gaat de raad op de uitvoerende stoel van het college zitten.

 

Een raad die heldere opdrachten formuleert aan het college is daarmee goed in staat om de vinger aan de pols te houden over het tempo en de wijze waarop de beoogde doelen worden gerealiseerd (de controlerende rol van de raad). Goede kaders maken het voor de raad ook mogelijk politieke verantwoording af te leggen aan de samenleving over belangrijke politieke keuzes en prioriteiten. Om heldere kaders aan te kunnen geven is het belangrijk om je steeds af te vragen wat je wilt bereiken met het gevraagde beleid, wat je wilt meten en hoe je dat wilt meten.

circles
Doelgroep

De training is ontwikkeld voor raden en raadsleden maar is zeker ook interessant voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
We gaan in op de volgende vragen:
  • Wat is kaderstellen?
  • waarom kaders stellen?
  • op welke wijze stel je kaders?
  • praktijkoefeningen
Na het volgen van deze module weten deelnemers:
check
wat de kaderstellende rol inhoudt
check
welke soorten kaders er zijn
check
hoe je kaders ontwikkelt
check
wanneer je kaders mag stellen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina