Opleiding Financieel medewerker uitkeringsadministratie
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Complete opleiding; alles komt aan de orde.
Inleiding
Inleiding

Deze opleiding is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor medewerkers van een uitkeringsadministratie binnen Sociale Zaken of Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

Ook wordt de gewijzigde wet- en regelgeving behandeld en de toepassing daarvan in de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Doelgroep

De (toekomstige) medewerker uitkeringsadministratie.

Programma
Dag 1 - Basiskennis Participatiewet
  • Voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden op een uitkeringsadministratie is basiskennis van de Participatiewet noodzakelijk.
  • Onderwerpen als - wie heeft er recht op bijstand, wat is de rol van een verordening en hoe worden normen en toeslagen bepaald, komen aan de orde.
Dag 2 en 3 - Opbouw van de uitkering en inkomstenkorting
  • Bijstand is een netto-uitkering; bij dit onderdeel wordt de opbouw van de uitkering behandeld van de toekenning van de uitkering (norm en toeslag) tot en met de netto-betaling. Onderwerpen als transactieprincipe, 30-dagen regel, inkomstenkorting, verschil tussen inkomen en vermogen, verrekenen, bijzondere vormen van inkomen, cessies en vrijlatingen komen aan de orde.
Dag 4 - Bruto-uitkering
  • Ondanks dat bijstand een netto-uitkering is moeten er door de gemeente loonheffing en Zvw-premies afgedragen worden. Op deze dag komt de fiscale kant van de bijstaand aan de orde; o.a. de wijze van berekening van loonheffing en Zvw-premies en wanneer uitkeringen belast of onbelast zijn.
Dag 5 - Bijstand en belastingen
  • De uitgangspunten van de belastingwetgeving en sociale wetgeving sluiten niet volledig op elkaar aan. Inzage in de verschillen is noodzakelijk om op juiste wijze heffingskortingen op de uitkering in mindering te kunnen brengen. Hiernaast wordt aandacht besteed aan het lezen van (voorlopige) aanslagen van de belastingdienst.
Dag 6 -Terugvordering en verhaal
  • Naast het verstrekken van uitkeringen worden er ook onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd. Bij dit onderdeel worden onderwerpen als herziening en intrekking , invorderingspreferenties, beslag, netto- en bruto-terugvorderen en het correct berekenen van een netto en bruto terugvordering behandeld. Ook is er aandacht voor het verhalen van bijstand.
Resultaat
Deze opleiding informeert financiële medewerkers optimaal, zodat zij na afloop:
Uitkeringsdossiers op een correcte wijze administratief kunnen verwerken
De klantmanager kunnen ondersteunen bij inkomengerelateerde zaken
Goed in staat zijn om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen
Cursus
Contact
Joke Tarhan
Deze cursus is ook zeer geschikt om bij u in huis te organiseren. Meer informatie of een offerte? Neem dan contact op met Joke Tarhan, opleidingscoördinator in huis, via j.tarhan@segment.nl.