Vaardigheidsmodule Communicatie & conflicthantering (mbo 4-niveau)
Eerstvolgende datum:
03-06-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Waar liggen je grenzen, waar geef je ruimte, hoe krijg en houd je de regie en vooral, hoe bereik je je doel?
Inleiding
Inleiding

Een gemeente voert adresonderzoek uit in kader van de BRP. Een van de acties kan het brengen van een huisbezoek zijn, wat zou kunnen leiden tot het ambtshalve wijzigen van de gegevens in de BRP. Dit onderzoek moet zowel op inhoud als procesmatig uiterst zorgvuldig uitgevoerd worden. Tijdens dit onderzoek kun je te maken krijgen met weerstand en moet je kunnen bepalen wat jouw rol is, aan welke regels je gebonden bent en wat de mogelijkheden als toezichthouder nu eigenlijk precies zijn. Wat doe je aan de deur als je naar binnen wilt, wat voor informatie geef je aan de bewoner en waar let je op?

Hoe ga je met weerstand om, hoe communiceer je als het spannend wordt, wat accepteer je en wat niet en waar ligt de grens van veiligheid voor je collega’s en voor jouzelf? Leer je valkuilen in de interactie kennen, leer hoe je spanning voorkomt en hoe je adequaat optreedt in (potentiële) conflictsituaties.Waar liggen de grenzen, waar geef je ruimte, hoe krijg en houd je de regie en vooral, hoe bereik je je doel? Je wordt getraind door deskundigen op inhoudelijk gebied en door een acteur op vaardigheidsgebied.

Doelgroep

Ambtenaren adresonderzoek, buitendienstambtenaren BRP/toezichthouders BRP

Programma
Dagdeel 1 - Inhoudelijk onderdeel:
 • Vormen van bestuurlijke handhaving en verschillende actoren bestuurlijke handhaving: welke zijn er, wat zijn de verschillen en wat zijn de bevoegdheden.
 • Toezichthouders BRP: wat zijn de bevoegdheden van de toezichthouders.
 • Protocol Huisbezoek: wat is het, wat is de juridische betekenis en waarom is het er?
 • Wat is je rol en bevoegdheid en wat vraagt dit aan competenties?
Dagdeel 1 - Communicatie onderdeel:
 • Hoe zorg je ervoor dat jij en de ander elkaar zo goed mogelijk begrijpen?
 • Op welke manier kun je zoveel mogelijk informatie krijgen: de kunst van luisteren, samenvatten en doorvragen.
Dagdeel 2 - Inhoudelijk onderdeel:
 • De verschillende fasen van huisbezoek:
 • - voorbereiding: wat bereid je voor, hoe doe je dat en wat zijn de valkuilen daarbij?
 • - binnentreden: wat zeg je, hoe zeg je dit; houding en gedrag
 • - afleggen huisbezoek: waar let je op en aan welke regels ben je gebonden?
Dagdeel 2 - Communicatie onderdeel:
 • Hoe treedt je met toestemming van de bewoner een huis binnen?
 • Wat doe je als de ander niet mee wil werken: hoe zorg je dat dat wel gebeurt?
 • Als je dan binnen bent gelaten: hoe neem je waar?
Dagdeel 3 - Inhoudelijk onderdeel:
 • Nazorg: verslag, evaluatie en veiligheid
 • Hoe schrijf je een verslag, wat zijn de vervolgacties en welke afspraken maak je?
 • Welke veiligheidsmaatregelen kun je nemen
 • Communicatieonderdeel:
 • - hoe ga je om met klagend, verwijtend of agressief gedrag?
 • - hoe voorkom je dat je elkaar verwijten blijft maken?
 • - hoe geef je je grenzen aan?
 • - welke maatregelen neem je om veiligheid te garanderen?
Dagdeel 4
 • In dit dagdeel wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek praktisch geoefend. In het 'praktijklab' worden situaties bekeken en wordt geëxperimenteerd met gedrag daarin. Oefeningen vinden o.a. plaats met een trainingsacteur.
Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van het Protocol Huisbezoek Toezichthouders en je wordt getraind door twee trainers en een acteur, om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het huisbezoek.
Diplomatraject
Deze vaardigheidsmodule is een verplicht onderdeel van het mbo-4 diplomatraject.
Bijzonderheden
Deze module is onderdeel van de volgende diploma's: burgerzaken (optioneel), identiteitsmanagemenent en persoonsinformatiemanagement. Nadrukkelijk advies van de PublieksAcademie is om de module 'Adresonderzoek & adreskwaliteit I' voorafgaand aan deze module te volgen.
Resultaat
Je kent de kaders en weet wat er van je verwacht wordt.
Je beschikt over de vaardigheden om het huisbezoek positief te beïnvloeden, ook als het spannend wordt.
Je weet je grenzen duidelijk aan te geven zonder de situatie negatief te beïnvloeden.
Je kunt zorgen voor een effectief, zorgvuldig en veilig verloop van het huisbezoek.
Cursus
Docent
Ewout Bomert
Docent
Saskia Lensink
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83